Fylkesvaraordføreren: – Det er mulig vi bevilger penger til Kunstskolen i Karasjok

Fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik (Ap) sier at Finnmark fylkeskommune ikke har sagt et endelig nei til å redde Kunstskolen i Karasjok.

Ragnhild Vassvik Kalstad

– Jeg skal ikke foregripe begivenhetene, men det er stor sjanse for at vi vedtar å bevilge de 250.000 kronene Kunstskolen i Karasjok har søkt om, sier fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi fikk et brev fra stiftelsesstyret 18. november. Der ble vi nærmest satt ovenfor et ultimatum om å svare innen 25. november. Til det brevet har fylkeskommunen svart at vi ikke kan gi et svar innen den datoen. Vi har sagt til kunstskolen at hvis de fortsatt vil opprettholde søknaden sin, så er vi villig til å behandle den frem mot budsjettprosessen som ender opp 10. desember i fylkestinget, forklarer Vassvik.

Finnmark fylkeskommune sliter selv med presset økonomi og må gå på sparebluss i 2016.

Ingunn Utsi

Styreleder Ingunn Utsi.

Foto: Anne Olli

Vassvik tror likevel at det skal være mulig å bevilge de 250.000 kronene Kunstskolen i Karasjok har søkt om, siden både Sametinget og Karasjok kommune har gitt tilsagn om samme beløp hvis Finnmark fylkeskommune også gjør det samme.

– Det at de to andre instansene har gitt tilsagn under forutsetning av at vi også gjør det, setter oss under et visst press. Vi er også positive til at kunstskolen skal kunne fortsette. Dette er et viktig bidrag til skoletilbudet her i fylket og ikke minst i Karasjok, forklarer Vassvik.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kunstskolen i Karasjok

Kunstskolen i Karasjok ligger vakkert til midt i sentrum av bygda. Skolen leier deler av anlegget til Den samiske folkehøgskole, som ble nedlagt for noe år siden.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kunstskolen kan legges ned

I formiddag holder styret ved Kunstskolen i Karasjok styremøte, der de skal vedta hva som skal skje med skolen.

Et av alternativene er nedleggelse fra 1. desember i år - midt i skoleåret.

Eva Aira

Rektor Eva Aira.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kunstskolen sliter med økonomien på grunn av altfor få elever. Skolen hadde regnet med å få 13 elever i år, og brukte det som grunnlag da de søkte om tilskudd fra Utdanningsdirektoratet.

Ved skolestart viste det seg at de i år har kun seks elever. Dermed har Utdanningsirektoratet bedt skolen om å tilbakebetale 164.097 kroner. Skolen har per i dag utestående fordringer på rundt 630.000 kroner.

Situasjonen ved skolen har vært vanskelig allerede fra skolestart, og regnskapsføreren har måttet sette innkjøpsstopp.

Rektor Eva Aira har heller ikke tatt ut lønn til seg selv siden september og hun tar med seg blant annet toalettpapir hjemmefra i håp om å redde skolen.

– Det med penger er ikke så viktig for meg. Det som står høyest på min ønskeliste er at skolen skal kunne drives videre og elevene får fortsette sin utdanning helt til våren, sier Aira.

Fylkesvaraordføreren gir skolen håp.

– Vi er egentlig positive til at skolen skal fortsette å eksistere og vi vil jobbe for å finne de pengene som det er søkt om i budsjettet, selv om vi har en anstrengt budsjettsituasjon, sier fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik.

Har ikke gitt opp håpet

De seks elevene ved skolen har ennå ikke gitt opp håpet om at skolen deres skal overleve.

Elin Andersen

Elin Andersen viser et av billedtrykkene som skal auksjoneres bort.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

For å skaffe de resterende midlene som mangler for å drive skolen videre ut skoleåret, har de startet en nettauksjon. De prøver å få solgt de beste bildene hver av elevene har laget så langt i dette skoleåret.

– Vi gjør det i håp om å kunne samle inn de 250.000 kronene som mangler. Jeg håper at det finnes folk, foreninger, firmaer eller enkeltpersoner som har lyst til å være med på å redde skolen vår, sier initiativtager Elin Andersen (42) fra Tana.

Hun vet at ingen av elevene ennå er i klasse med Rembrandt, Picasso, Munch eller noen andre verdensstorheter, men de håper likevel at noen med godt hjertelag og rikelig med penger vil kjøpe.

– Vi er nok ikke så kjente som vi håper at vi kan bli, men vi håper at det er noen der ute som merker seg vårt engasjement og som vil hjelpe oss å få fullføre utdanningen vår, svarer Andersen.

– Vi føler et visst eierskap til skolen i og med at vi var med i startfasen og ivret for at skolen skulle få den finansieringen de trengte for å starte opp. Selv om dette ikke er en lovpålagt oppgave for oss å følge opp det arbeidet, så vil vi gjerne være med på å bidra, sier fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik.