Frykter samehat kan stoppe Samisk helsepark

Samisk legeforening fortviler over det de opplever som trenering av prosjektet.

Sykehus

Målet med etablering av Samisk helsepark er å samle de samiske helseinstitusjonene.

Foto: NRK

Ole Mathis Hetta

Ole Mathis Hetta

Foto: NRK

– Vi som har jobbet med dette prosjektet i 4-5 år ser at det hele tiden utsettes, og derfor blir vi hele tiden forbigått av de andre prosjektene, sier Ole Mathis Hetta i Samisk legeforening.

Finnmarkssykehuset har fått øremerkede midler til å etablere Samisk helsepark i Karasjok kommune, men flere samiske helsetopper mener at prosjektet treneres.

– Den skal realiseres

Torbjørn Aas

Direktør ved Finnmarkssykehuset, Torbjørn Aas, hevder at de fortsatt har planer om å bygge Samisk helsepark i karasjok.

Foto: Jan Tore Trysnes / NRK

Direktør for Finnmarkssykehuset, Torbjørn Aas, avviser kritikken fra Hetta.

– Vi trenerer ikke Samisk helsepark. Jeg kan forsikre om at den skal realiseres, sier Aas.

Samisk Helsepark er et prosjekt som skal samle samisk helsetilbud i et og samme sted. Dette skal styrke fagkompetansen til samiske helsearbeidere. Samt styrke samisk språk- og kulturkunnskap.

– Samehat bremser prosjektet

Hetta er overbevist om at det er sterke krefter som motarbeider etableringen av Samisk helsepark.

Likevel understreker han at ledelsen i Finnmarkssykehuset gjør en bra jobb.

– Jeg tror at det er flere som har veldig lite interesse av at prosjektet realiseres. Jeg tror til og med at det kan være samehat som gjør at de ikke ønsker at det blir noe helsepark i Karasjok, sier han.

Finnmarkssykehusets direktør er glad for at Hetta har tillitt for ledelsen, men håper han tar feil med rasisme påstanden.

– Håper inderlig han tar feil

Sykehusdirektøren er ikke enig med Hetta i at det er grunn til slik bekymring.

– Jeg håper inderlig at han tar feil. Jeg har ikke oppfattet i min funksjon at det er noe etnisitet i dette, svarer Torbjørn Aas til kritikken.

Direktøren understreker også at styret i Finnmarkssykehuset har sagt i strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset, at de skal satse på Samisk helsepark.