Frykter for rekrutteringen til reindrifta

Sametinget oppfordrer reindrifta og Landbruksdepartementet til å finne en løsning som sikrer fagbrevordningen i reindrift.

Sametingets plenumssal

Sametingsrådet håper at partene i reindriftsforhandlingene prioriterer penger til ordninger som sikrer rekruttering til reindrifta.

Foto: Denis Caviglia

– Denne ordningen har gjort det mulig for reindrifta å ta inn lærlinger, og det igjen bidrar til å både heve kompetansen i reindriftsnæringen og formalisere fagkunnskap i reindriften, uttaler Mariann Wollmann Magga i en pressemelding.

Staten og reindrifta skal snart i gang med reindriftsforhandlingene, der denne ordningen også kommer til å være et tema. For inneværende avtaleperiode (2016/2017) ble partene enige om at det skal legges opp til en styrt avvikling av fagbrevordningen, dersom man ikke finner annen finansiering.

– Altfor viktig til å avvikles

Mariann Wollmann Magga

Sametingsråd Mariann Wollmann Magga er også opptatt av at det legges til rette for økonomisk utvikling og økt verdiskapning i reindrifta.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametinget deltar som observatør under reindriftsforhandlingene. Sametingsråden har allerede signalisert at de håper at det finner penger til denne ordningen rundt forhandlingsbordet i februar.

– Annen finansiering er ikke på plass, og jeg har derfor bedt avtalepartene om å fortsatt finansiere ordningen over reindriftsavtalen. Den er altfor viktig til å avvikles, sier Wollmann Magga.

NRL-ungdom bekykmret

Ungdomsutvalget til Norske Reindriftsamers Landsforbund er også bekymret for fagbrevordningens fremtid.

I en uttalese fra utvalget påpeker de at lærlingordningen har vært et positivt og bra tiltak for næringen. De viser til at det gjennom denne ordingen er rekruttert mange unge, flinke og ressurssterke folk inn i næringen. De mener at ordningen er viktig for reindrifta i alle deler av landet.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) overleverte sitt krav til ny reindriftsavtale for snart to uker siden. Kravet har en økonomisk ramme på 143,1 mill. kroner, som er en økning på 28,6 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale på 114,5 millioner kroner.

Staten legger fram sitt tilbud i midten av februar.