Krever over 143 millioner til reindrifta

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) overleverte sitt krav til reindriftsavtale for 2017–2018 i går.

Ellinor Marita Jåma

NRL og Ellinor Marita Jåma krever over 143 over reindriftsavtalen.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Norske Reindriftsamers Landsforbund krever 143 millioner kroner til reindrifta. Kravet retter seg mot:

  • Sikring av beitearealer
  • Styrke reindriftens rett til selvstyre og selvbestemmelse
  • Sikring av reindriften som en familiebasert næring
  • Sikring av reindriftens bærekraft i forhold til rovvilttap
  • Sikring av velferdsordninger og HMS i reindriften

Dokumentere krav

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund mener kravet er svært omfattende, men også velbegrunnet i forhold til de tiltak som kreves.

– Gjennom rapportene Reindriftens hverdag og Utfordringer for selvstyre har vi god dokumentasjon for våre krav, noe som også medfører at vi krever tidligere avviklede ordninger innført igjen. Her kan det blant annet vises til ordninger i forhold til gjeterhytter, sier leder av NRL, Ellinor Marita Jåma.

Lærlingordning

NRL er også opptatt av at lærlingordningen videreføres. Det har fra 2001 til 2016 vært 147 reindriftslærlinger hvorav 98 % har gått til fagprøve. Per i dag er det 21 løpende lærlingkontrakter der nesten 50 % av lærlingene er jenter.

– Jeg mener lærlingordningen både er viktig for å forberede unge på livet i reindriften, og ikke minst rekruttere flere jenter inn i næringen, avslutter Jåma.