NRK Meny
Normal

– Bedre tilskuddsordninger må til for å få flere ungdom inn i reindrifta

Generasjonsskifte var et sentralt tema under reindriftsmøte i Steinkjer denne uka, og velferdsordninger til ungdom som vil ta over drifta har det blitt færre av mener reindrifta. – Paradoks at myndighetene ikke vil bidra til å støtte rekruttering, sier NRL-lederen.

Reindriftsmøte i Steinkjer

Her under reindriftskonferansen i Steinkjer

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

Derimot er hun ikke bekymret for rekruttering av ungdom til å ta over reindrifta er et problem.

– Jeg opplever en optimisme. Man kan si mye om foreldregenerasjonen, men en ting har de lyktes med og det er å oppdra barna sine til å være stolte av den næringen de kommer i fra. Det til tross for dårlig økonomi og til dels svarte skyer over næringa, sier Ellinor Marita Jåma leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma, leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund

Foto: Carl Gøran Larsson / NRK

Hun sier at staten fokusere på næring, men det gjenspeiler seg ikke i velferdsordingene som finnes i dag.

På lovdata.no står det dette når det kommer til startsbidrag:

«Person under 35 år som får overdratt siidaandel til seg, innvilges et etableringstilskudd på kr 80 000 det første året etter overdragelsen, og kr 65 000 per år de to neste årene etter overdragelse.»

Ikke mange ordninger

Reindriftsleder for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Kjell Kippe, har fått mange signaler fra reindriftsutøvere om at ungdom er ivrige og klare for å ta over driftsenheten. Men han sier han at det er ikke mange tilskuddsordninger som staten kan skryte på seg.

– Vi har en ordning med etableringstilskudd som du får de tre første årene, vel og merke at du må være under 35 år. Ellers så er det ikke noe ordninger som er knyttet direkte opp mot ungdom som overtar.

Kjell Kippe

Kjell Kippe, reindriftsleder for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

Kan det være en utfordring for ungdom som ønsker å ta over?

– Ja det er klart. Det som er enda litt mer utfordrende er den problematikken med rovdyr.

Han mener at hvis man må bygge seg gradvis oppover så må man bruke flere år ekstra til å komme seg opp i full produksjon. Og da er man avhengig av å ha en lønnsinntekt i den perioden, som da igjen går ut over arbeidsinnsatsen du kan legge inn i siidaen.

– Det er ikke sikkert alle i siidaen mener det er så bra heller, så det burde vært bedre ordninger for ungdom som vil satse på reindrift.

– Vært en av de heldige

Jon Olov Jåma (30) i Tjåehkere Sijte, har vært i gjennom dette såkalte generasjonsskifte hvor han har tatt over drifta etter faren.

Jon Olov Jåma

Jon Olov Jåma har tatt over driften etter faren sin.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

– Jeg tror at det ville vært enklere hvis det var sånn som det var før, at du fikk renter og avdragsfritt lån for å kjøpe dyr. Det tror jeg også ville vært lettere for de som overlater driften også.

Han anser seg selv som en av de heldige, som har hatt den muligheten til å bygge seg opp egen flokk før overtakelse.

– En del starter på bar bakke, og de har det verre enn meg. Det er dumt at det ikke finnes bedre ordninger.