Hopp til innhold

Frp foreslår nok en gang å legge ned alt som beskytter samene som urfolk

Fem representanter for Fremskrittspartiet (Frp) har levert et representantforslag, som trolig kommer til å bli nedstemt igjen på Stortinget.

Frp-gjeng som foreslår å legge ned Sametinget

NED MED SAMISKE RETTIGHETER: Frp-representantene Bengt Rune Strifeldt, Hanne Dyveke Søttar, Helge André Njåstad, Kjell-Børge Freiberg og Per-Willy Amundsen mener at alt som støtter samiske rettigheter er unødvendige pengesluk.

Foto: Fotomontasje / NRK

Disse stortingsrepresentantene ber Stortinget om å trekke Norge fra ILO-konvensjon nr. 169, oppheve Finnmarksloven og nedlegge Sametinget.

Per-Willy Amundsen (Frp) foreslo for ti år siden det samme. Stortingets flertall stemte imot.

– Støtter opp om samiske rettigheter

Jørn Are Gaski (55) representerer Arbeiderpartiet på Sametinget.

Han tror ikke Frp vinner noe hvis representantforslaget skulle få flertall.

Jørn Are Gaski i gangen på Sametinget

OPPTATT AV SAMISKE RETTIGHETER: Jørn Are Gaski (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi samene vil fortsatt være her og vi har vært her i uminnelige tider, påminner Gaski om.

Men Gaski understreker likevel at ILO er viktig for samer.

– Konvensjonen er et politisk dokument. Den hjelper den samiske befolkningen både kollektivt og individuelt å få anerkjent sine rettigheter, forklarer Gaski.

Kan sies opp 5. september

20. juni 1990 ratifiserte Norge ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

Konvensjonen ble vedtatt ved Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse 7. juni 1989. Konvensjonen trådte i kraft 5. september 1991.

Formelt kan denne ILO-konvensjonen sies opp bare én gang per tiår. Det er hver gang det har gått ti år siden konvensjonen trådte i kraft.

Arthur Tørfoss eneste som står oppreist i Sametingets sal

Sametinget kalles samenes eget folkevalgte organ.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

I 2010 varslet Frp at de vil foreslå å melde Norge ut av urfolkskonvensjonen.

Forslaget ble levert og nedstemt av flertallet på Stortinget. Frp-representantene Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Jan-Henrik Fredriksen sto bak forslaget.

Blir sannsynligvis nedstemt nok en gang

Kommunal- og forvaltningskomiteen har behandlet forslaget fra Frp-representantene.

Komiteens flertall bestående av medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti støtter ikke Frp sitt forslag.

De viser til at begge folkegruppene har samme rett for å utvikle sin kultur og språk.

Det påligger statens myndighet å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppen kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Grunnloven § 108
wO0SX1GCr58

NEI TIL FRP-FORSLAGET: Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) er negativ til forslaget.

Foto: Terje Bendiksby / scanpix

Flertallet stiller seg derfor ikke bak noen av forslagene i dette representantforslaget. Samtlige av disse vil innebære en stor svekkelse av det samiske folks mulighet til å utøve sitt språk og sin kultur.

– Forslagene går på tvers av hovedgrunnlaget for regjeringenes samepolitikk. Denne politikken har støtte fra et bredt flertall på Stortinget, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Press på Sverige og Finland

Forbundsdagen i Tyskland vedtok 15. april å ratifisere ILO-konvensjon nr. 169, skriver Ságat.

Ánde Somby

STOR BETYDNING: Ánde Somby, førsteamanuensis ved UiT.

Foto: Ođđasat / NRK

Det mener Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet i UiT, Ánde Somby, er et viktig signal for resten av verden.

– Tyskland er et land bygd på rettsprinsipper og er en motor i europeisk økonomi. Når de ratifiserer denne konvensjonen så betyr det mye for andre land. Blant annet legger det press på Sverige og Finland, sier Somby.

Korte nyheter

 • Sámi filmmat leat ožžon fuomášumi

  Nuortalaš filbmadahkki Katja Gauriloff ođđa filbmaprošeakta «Je'vida» lea vuoitán buoremus fikšuvdnafilbmaprošeavtta bálkkašumi Finnish Film Affair -dáhpáhusas Rakkautta- ja anarkiaa -festivála oktavuođas. Bálkkašumi sturrodat lea 3000 euro.

  Sunna Nousuniemi dokumeantafilbma «Boso mu ruovttoluotta» gis oaččui Moving People and Images -bálkkašumi Rakkautta- ja anarkiaa -festiválas. Bálkkašumi sturrodat lea 1000 euro.

  Boso mu ruovttoluotta, Sunna Nousuniemi
  Foto: Sunna Nousuniemi
 • Guovttis váldon gitta ja áššáiduhtton Oslo-báhčimiid oktavuođas

  Guokte albmá 30 ja 40 jagiin leaba ikte váldon gitta ja áššáiduhtton go navdet sudno oassálastán Oslo-báhčimiin geassemánu 25. beaivve, gos guokte olbmo goddo ja 21:s roasmmohuvve.

  Formálalaččat leaba soai áššáiduhtton searvamis terrordaguide.

  Nu čállá Oslo politiijaguovlu preassadieđáhusas.

  Albmás 40 jagiin lea somálalaš riikkavulošvuohta, ja albmás 30 jagiin lea ges norgga riikkavulošvuohta.

 • 13:s goddon ja 20:s roasmmohuvvon

  13:s galget leat goddon ja 20:s roasmmohuvvan maŋŋá báhčimiid muhtin skuvllas Izjevskas Ruoššas. Nu dieđiha Reuters ja eará ođasdoaimmahagat.

  Mánát, oahpaheaddjit ja dorvovávttat galget leat goddon, ja 20:s galget leat roasmmohuvvon. Almmái, gean navdet báhččán dáid olbmuid, galgá leat váldán iežas heakka.

  Izjevsk lea Udmuria oasserepublihka oaivegávpot Uralváriin, Moskva nuorttabealde. 650.000 olbmo ásset Izjevskas.

  Skoleskyting Russland
  Foto: TELEGRAM/READOVKA