Ble nedstemt i Stortinget

– Det er lovfestet at staten har et ansvar for det samiske folkets rettigheter, var et av flere argumenter mot forslaget. Dermed ble forslaget om å blant annet nedlegge Sametinget nedstemt i Stortinget i dag.

Per-Willy Amundsen

Forslaget som i dag ble nedstemt var signert blant annet stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (FrP).

Foto: Kenneth Hætta

Forslaget kom ikke overraskende fra FrP-stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Jan-Henrik Fredriksen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Vil legge ned Sametinget

VIL AVVIKLE SAMERETTEN: Åge Starheim, Gjermund Hagesæter, Jan-Henrik Fredriksen og Per-Willy Amundsen.

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

I sitt forslag foreslo de til Stortinget at Norge skal tre ut av ILO-konvensjonen nr. 169 som omhandler urfolksrettigheter, at Sametinget nedlegges, at Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen avskaffes, og at forvaltningsområdet for samisk språk avvikles.

Før saken ble behandlet på Stortinget i dag, ble den først behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen bestående av Lise Christoffersen (Ap), Roald Aga Haug (Ap), Håkon Haugli (Ap), Ingalill Olsen (Ap), Eirik Sivertsen (Ap), Morten Ørsal Johansen (FrP), Gjermund Hagesæter (FrP), Åge Starheim (FrP), Trond Helleland (H), Michael Tetzschner (H), lederen Heikki Holmås (SV), Heidi Greni (Sp), og Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

I deres regi ble det avholdt en høring i saken tidligere i høst. Til denne høringen var flere organisasjoner tilstede, deriblant Sametinget, Samerådet og Norsk senter for menneskerettigheter.

Også statsråd Rigmor Aasrud ble bedt om å vurdere forslaget. Hun skriver i sin vurdering at regjeringen av flere grunner ikke kan følge opp stortingsrepresentantenes forslag. Hun viser til blant annet grunnlovenens 110 § a, og sameloven.

Les hennes vurdering i sin helhet her (ekstern lenke).

Kommunal- og forvaltningskomiteen leverte deres innstilling til Stortinget 08.12.11. Flertallet mente klart at forslaget ikke burde bifalles.

Komiteens instilling til saken kan i sin helhet leses her (ekstern lenke).

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til at staten Norge opprinnelig er etablert på territoriet til to folk, samer og nordmenn, og at begge folkene har den samme rett til og det samme krav på å kunne utvikle sin kultur og sitt språk. Samene er et urfolk som har et folkerettslig krav på et særlig kulturvern. Flertallet viser til at Sametinget er etablert gjennom sameloven for å etterleve Grunnloven § 110 a. Sametinget har derfor også ansvar for de forvaltningsområder de er tillagt og prioritering av ulike formål innenfor de rammer som er til rådighet.

Uttdrag fra kommunal- og forvaltningskomiteens instilling

På bakgrunn av komiteens innstilling til saken ble forslagene i dag behandlet i Stortinget.

Der ble forslagene til FrP nedstemt med 77 stemmer mot 24.

Ikke overrasket

Per-Willy Amundsen i Fremskrittspartiet er ikke overrasket over utfallet i saken.

– Svaret var vel gitt allerede før voteringen. Vi i partiet er kjent med de andre partienes samepolitikk, så dette var vi forberedt på. Likevel synes vi det er viktig å få samepolitikken på dagsordenen, og er fornøyd med dagens diskusjonsrunde i Stortinget. Men vi er jo selvfølgelig ikke fornøyde med at forslaget vårt ikke fikk gjennomslag, sa Amundsen like etter at saken var ferdig behandlet til NRK Sápmi.