På kollisjonskurs med FrP

Høyre-politikeren Trond Helleland er en av arkitektene bak finnmarksloven, og han sier at samepolitikken vil bli en stor utfordring i et mulig regjeringssamarbeid med FrP.

Trond Helleland

Trond Helleland (H) vil ikke fire på de folkerettslige kravene.

Foto: Johannes E. Kalvemo / NRK

– Det vil naturligvis bli en debatt, men Høyre firer ikke på folkerettslige prinsipper og vi kan ikke gå vekk i fra inngåtte avtaler. Derfor tror jeg det ikke vil bli noen omlegging i netativ retning. Høyre kommer til å stå fast på de viktige prinsippene om at samene er et urfolk i Norge og at de har sine opparbeidede rettigheter gjennom lang tid, understreker stortingsrepresentant Trond Helleland (H).

Helleland var leder av Justiskomiteen de årene finnmarksloven ble formet i samarbeid med Sametinget og endelig vedtatt i Stortinget i 2006. Han og dagens justisminister Knut Storberget (Ap) anses som selve arkitektene bak loven.

Vil frata samene de fleste rettigheter

Fremskrittspartiet (FrP) foreslår at Norge skal tre ut av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk, oppheve finnmarksloven, legge ned Sametinget og Finnmarkseiendommen og avvikle forvaltningsområdet for samiske språk. Derfor ble det i forrige uke holdt en åpen høring om samiske rettigheter i Stortinget .

Bak forslaget står stortingsrepresentantene Åge Starheim, Gjermund Hagesæter, Jan-Henrik Fredriksen og Per-Willy Amundsen fra FrP.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Vil legge ned Sametinget

VIL AVVIKLE SAMERETTEN: Åge Starheim, Gjermund Hagesæter, Jan-Henrik Fredriksen og Per-Willy Amundsen.

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

Helleland sier at det FrP står for i samepolitikken ikke kommer til å være en aktuell politikk for en eventuell borgelig regjering.

– Høyre vil stå fast på den politikken som ligger til grunn både for opprettelsen av Sametinget og etableringen av finnmarksloven, understreker Helleland.

– Norge vil fremstå som en versting

Statsviter og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Marcus Buck, sa 28. februar 2011 til NRK at Fremskrittspartiets (Frp) og Høyres (H) svært så ulike samepolitiske standpunkt kan være med på å gjøre det vanskelig for partiene å danne regjering sammen .

Siv Jensen (Frp) og Erna Solberg (H)

SPLITTES AV SAMEPOLITIKK: Siv Jensen (FrP) og Erna Solberg (H).

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

– Det er i hvertfall slik at hvis den saken kommer høyt opp på dagsorden, og at de fortsatt vil ha så ulike standpunkt, så vil det være vanskelig, sa Buck. Marcus Buck har hovedfag i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen og ble i 2006 dr.polit. ved Universitetet i Tromsø.

Helleland sier det vil være umulig for landet Norge å gjennomføre FrPs omfattende forslag når det gjelder å frata samene det meste av sine opparbeidede rettigheter.

Sametinget, plenum

FrP vil ikke ha et eget Sameting.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Hvis vil skulle gjennomføre alt det FrP sier, så ville Norge fremstå som en versting internasjonalt og det har vi ingen ønsker om. Vi har ratifisert en ILO konvensjon nr. 169 enstemmig i Stortinget med FrPs stemmer. Det å si opp den avtalen vil heller ikke føre til endringer av rettstilstanden umiddelbart, fordi vi har FNs menneskerettighetserklæring og den generell folkeretten, som gjør at samenes rettigheter ligger ligger fast. Om Stortinget skulle reversere sin politikk, så vill rettssystemet overta og sørge for at samenes rettigheter ble ivaretatt, forklarer Helleland.

Unge Høyre i Buskerud gikk tidligere i høst ut med en erklæring der de støtter FrPs samepolitiske standpunkt. De foreslår å legge ned Sametinget , som de anser som en overflødig og fordyrende institusjon.

- Jeg tror ikke at den fundamentale kunnskapen om Sametingets opprettelse er særlig stor i Buskerud Unge Høyre. Dessverre! Jeg ser på det mer som et feilgrep. Det som er helt klart er at stortingsgruppen har ingen ny politikk på dette området. Den ligger fast. Vi var med på å bidra til finnmarksloven og vi har vært aktive på at samiske rettigheter skal ivaretas, understreker Trond Helleland.