Hopp til innhold

Fremmer et truet språk i beste sendetid

(LOVOZERO, NRK): En samisk rapduo fra Russland håper å skape oppmerksomhet rundt det rødlistede språket kildinsamisk gjennom sin deltakelse i helgens Sámi Grand Prix (SGP).

Her er en smakebit av Моайнас Се̄ййтъя̄вьр баяс, Yarsem Galkin & Roman Jakolevs bidrag i Sámi Grand Prix, som betyr "Eventyr om Sieidejávri".

RAPPER PÅ ET TRUET SPRÅK: Her er en smakebit av Sámi Grand Prix-bidraget til Jarsem Galkin og Roman Jakolev.

Loga sámegillii

– Jeg har likt rapmusikk siden jeg var liten. Jeg prøvde å rappe selv og det gikk bra. Da fikk jeg ideen om å gjøre det på samisk. Det er jo mitt morsmål, forklarer Jarsem Galkin (31).

Roman Jakovlev

SPRÅKAMBASSADØR: Roman Jakovlev skriver selv tekster på kildinsamisk, som han lager musikk til.

Foto: Aleksander Paul / Frilans

Mannen fra Lovozero i Russland er den eneste i verden som rapper på kildinsamisk.

Språket snakkes av samer på Kolahalvøya og er på Unescos rødliste.

Færre enn 700 mennesker behersker språket. Mange av dem er eldre mennesker.

Roman Jakovlev (34) er Galkins musikalske makker. Han har tidligere sagt til NRK at altfor få bryr seg om kildinsamisk. Derfor prøver han å promotere språket gjennom musikken.

– Deltakelse i SGP er en anerkjennelse av jobben jeg gjør. Det inspirerer meg til å lære mer og å jobbe med å fremsnakke kildinsamisk, sier Jakovlev.

Første vinneren fra Kolahalvøya

Sangen til rapduoen heter «Moainas Seidijavv`r bajas». Fritt oversatt betyr tittelen på norsk sagnet om vannet ved offersteinen.

Teksten har Jarsem Galkin skrevet sammen med sin mor. Roman Jakovlev har skrevet musikken.

– Jeg vet ikke om vi kan vinne, men det er kult at vi får være med, sier Galkin. Et internasjonalt spillselskap tipper at Galkin/Jakovlev havner sist av seks sangbidrag.

I 2002 vant Jarsems mor, Elvira Galkina, sangdelen i SGP med sangen «Immel agk». Hun var den første fra Kolahalvøya til å vinne denne sangkonkurransen.

Elvira Galkina

VANT SGP: Elvira Galkina sier at seieren i SGP 2002 har vært til stor nytte for henne.

Foto: Arkiv / NRK

Året før vant Anfisa Agejeva joikedelen med joiken «Meleš». I år deltar hennes søster Domna Khomjuk i joikedelen.

– Jeg er glad for at min sønn er med i denne samiske konkurransen. Han har hatt stor interesse for musikk allerede som barn og jeg er stolt av at han rapper på samisk, sier Galkina.

Deltakelsen i SGP gjorde henne kjent over hele det samiske bosettingsområdet. Hun har holdt konserter flere steder i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Jarsem Galkin og Elvira Galkina

SØNN OG MOR: Jarsem Galkin er med i årets SGP. Mamma Elvira Galkina vant konkurransen i 2002. – Som alle andre mødre ønsker jeg det beste for min sønn og at han vinner. Hvis han ikke lykkes, så er han likevel best, sier Galkina.

Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans

Sendes på TV, nett og radio

På grunn av koronabegrensninger blir det ikke noen vanlig Sámi Grand Prix i år.

Alle joikene og sangene er tatt opp på forhånd.

Jarsem Galkin og Roman Jakovlev reiste til Moskva for å lage sin musikkvideo.

Videocrew Jarsem Galkin og Roman Jakovlev

VIDEOGRUPPE: Så mange jobbet med videoen til Jarsem Galkin og Roman Jakovlev i Moskva.

Foto: Privat

– 18 mennesker jobbet med videoen vår. Det var utrolig spennende å jobbe med proffe folk, sier Galkin.

Mona Solbakk

GLAD: NRK Sápmis direktør Mona Solbakk.

Foto: NRK

På påskeaften kan du følge joike- og sangkonkurransen på vanlig TV (NRK2), nett og radio. Sendingen begynner kl. 18.00.

Publikum sammen med en fagjury er med på å bestemme hvem som vinner.

Publikumsstemmene utgjør 50 prosent. Jurystemmene 50 prosent.

– Vi gleder oss til å underholde hele Sápmi og Norge med ny samisk musikk, og håper at mange blir med på å stemme fram to vinnere, sier direktør i NRK Sápmi Mona Solbakk.

Sámi Grand Prix 2021

SGP-VERTER: Håkon Mudenia og Elle Gaup-Johansen leder sendingen på påskeaften.

Foto: NRK

Korte nyheter

 • Ođđa raporta: Divraseappot leat sámi suohkan

  Giellahálddašanguovllu suohkaniin leat gaskamearálaččat stuorát golut vuođđoskuvlii ja hálddahussii go muđui riikkas, nu čájeha iskkadeapmi «lassigolut sámegiela ja sámi kultuvrra fuolaheapmái sámegiela hálddašanguovllus».

  Raporta ovdanbuktojuvvui Álttás odne.

  – Váttisvuohta lea ollu stuorat go dat mii ovdal lea boahtán ovdan. Raporta čájeha ahte suohkanin leat stuorra hástalusat, dadjá KS guovlludirektevra, Bente Larssen.

  Ekonomalaš analysa čájeha ahte guovttegielatvuođadoarjagiid ja guovttegielatvuođa lassigoluid gaskka lea sullii 1000 ruvnno juohke ássi nammii.

  Gaskamearálaččat ožžo sámi giellahálddašansuohkanat vuollel 2000 ruvnno guovttegielatvuođadoarjaga Sámedikkis juohke ássi nammii.

  Raporttas leat njeallje váldočuoggá:

  Lassi doaibmagolut vuođđoskuvllas ja hálddahusas.

  Guovttegielatvuođadoarjagat leat deaŧalaččat dán barggus, muhto ortnega ferte buoridit.

  Lea váttis árvvoštallat ruhtadeami ja goluid balánssa.

  Váilevaš gelbbolašvuohta buktá lassi goluid.

  Raporttas boahtá ovdan ahte suohkanat oaivvildit ahte sis lea stuorra ovddasvástádus sámi giella- ja kulturmáhtu ovddidit, ja ohcalit stáhtalaš veahki čoavdit rekrutterenhástalusaid.

  – Ja dat han dagaha ahte don leat gilvaleamen eambbogiiguin, nu ahte don oaččut liige goluid go bálkká fertet atnit rekrutterendoaibman, dadjá Larssen.

  Bente Larssen
  Foto: KS
 • Rørosmartnan daelie aalkeme

  Daenbiejjien Rørosmartnan Plassjesne eelki. Staateministeere Jonas Gahr Støre rïhpestimmiehåaleme utnih, goh lea dïhte voestes aejkien histovrijisnie. Jeehti maarhna lea akte vihkeles öörneme, aaj jaepie 2024. Dan jaepien lea dïhte 169 aejkien lea maarhna, jïh vienhtieh gaskesne 70 000 jïh 80 000 almetjh edtjieh Plassjese båetedh.

  Åpningsdagen av Rørosmartnan 2012
  Foto: NRK
 • Energiministeren åpner for forlenget gasskraft i Finnmark

  Energiminister Terje Aasland (Ap) skisserer en løsning der staten tar over gasskraftanlegget hvis det ikke er nok kraftproduksjon når Melkøya skal elektrifiseres.

  – En løsning kan være at rettighetshaverne driver anlegget i særlige perioder, eller at staten overtar anlegget, sier Aasland om gasskraftanlegget på Melkøya i Finnmark til Europower.

  I rapporten fra den private stiftelsen European Green Table (EGT) skisseres det svært høye kraftpriser i Finnmark fra 2030 fordi det ikke vil komme på plass nok ny kraftproduksjon når Melkøya ved Hammerfest skal elektrifiseres.

  Dette bekymrer stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp), som har tatt opp saken med statsråden.

  – Vil statsråden anmode deltakerne i Snøhvit-lisensen om å bidra med 3,3 TWh ny kraftproduksjon og 381 MW ny effekt i Finnmark? Eller vil statsråden sikre nødvendig elektrisk kraft og effekt i Finnmark også etter 2030 på andre måter? spør Halleland.

  Aasland har skissert flere løsninger hvis ikke tilstrekkelig kraft er på plass.

  – Vi har lagt til grunn at dersom hensynet til kraftsituasjonen tilsier det, vil departementet før 1. januar 2030 gå i dialog med rettighetshaverne for å finne avtalebaserte løsninger for å sikre periodevis drift ved det eksisterende energianlegget, sier han.

  (©NTB)

  Melkøya hammerfest
  Foto: Allan Klo