Hopp til innhold

Sámi Grand Prix – hør en smakebit av alle bidragene her

Påskelørdag kan du stemme over hvem som skal vinne Sámi Grand Prix 2021 her. Inntil da kan du høre på smakebiter fra bidragene.

Loga sámegillii

Håkon Mudenia og Elle Gaup-Johansen

DIGITAL GRAND PRIX: Håkon Mudenia og Elle Gaup-Johansen er programledere under årets Sámi Grand Prix.

Foto: NRK

Her kan du stemme på din favoritt i Sámi Grand Prix. Når joikedelen er ferdig, åpner vi avstemningen for jokerne i seks minutter.

Så åpner vi avstemningen for sangdelen i seks minutter når sangerne er ferdig.

Alt du trenger å gjøre er å hake av ved din favorit, før du trykker Jienas/Stem knappen.

Den største samiske musikkonkurransen Sami Grand Prix, med både joik- og sangdel, arrangeres i forbindelse med påskefestivalen i Kautokeino.

Den største samiske musikkonkurransen Sami Grand Prix, med både joik- og sangdel, arrangeres i forbindelse med påskefestivalen i Kautokeino.

Påskeaften arrangeres endelig Sámi Grand Prix igjen. Skulle det bli vanskelig å vente så lenge, har vi noen smakebiter fra både joikene og sangene nedenfor.

I år er det ikke mulig å arrangere Sámi Grand Prix som et fysisk arrangement, men du kan følge direktesendingen på NRK 2 og NRK TV fra klokken 18.00 til 19.30, samt på NRK Sámi Rádio.

Alle innslagene er spilt inn på forhånd, mens avstemningen vil foregå direkte.

Når en kategori er ferdig, har du 6 minutter på å stemme frem din favoritt. Alt du trenger å gjøre for å stemme, er å hake av den du vil stemme på og trykke «Jienas/Stem».

Publikums stemmer teller 50 prosent, det samme gjør juryens stemmer.

Disse stemmeboksene vil du finne øverst i artikkelen når arrangementet begynner.

SGP-joikene

En 20 sekunders smakebit av joiken Johan Anders Oskal konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

Her er en liten smakebit av joiken Johan Anders Oskal konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Elen Ravdna A Triumf konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

Her er en liten smakebit av joiken Elen Ravdna A Triumf konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Mahtte Ante J Sara konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

Her er en liten smakebit av joiken Mahtte Ante J Sara konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Jørgen Stenberg konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

Her er en liten smakebit av joiken Jørgen Stenberg konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Nils Peder A. Gaup konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

Her er en liten smakebit av joiken Nils Peder A. Gaup konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Hanna-Maaria Kiprianoff konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

Her er en liten smakebit av joiken Hanna-Maaria Kiprianoff konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Nils Lars Nilsen Eira konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

Her er en liten smakebit av joiken Nils Lars Nilsen Eira konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Domna Khomyuk konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

Her er en liten smakebit av joiken Domna Khomyuk konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Nils Johan A Gaup konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

Her er en liten smakebit av joiken Nils Johan A Gaup konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Kim Hallgeir Berg konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

Her er en liten smakebit av joiken Kim Hallgeir Berg konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

SGP-sangene

Her er en smakebit av Моайнас Се̄ййтъя̄вьр баяс, Yarsem Galkin & Roman Jakolevs bidrag i Sámi Grand Prix, som betyr "Eventyr om Sieidejávri".

Her er en smakebit av Моайнас Се̄ййтъя̄вьр баяс, Yarsem Galkin & Roman Jakolevs bidrag i Sámi Grand Prix, som betyr «Eventyr om Sieidejávri».

Her er en kort smakebit av EiRAs bidrag til Sámi Grand Prix 2021.

Her er en kort smakebit av EiRAs bidrag til Sámi Grand Prix 2021.

Her er en kort smakebit av Ingá Máiiá Blinds bidrag til Sámi Grand Prix 2021.

Her er en kort smakebit av Ingá Máiiá Blinds bidrag til Sámi Grand Prix 2021.

Her er en kort smakebit av Ailu Valle & Ingá Márjá Sarres bidrag til Sámi Grand Prix 2021.

Her er en kort smakebit av Ailu Valle & Ingá Márjá Sarres bidrag til Sámi Grand Prix 2021.

Her er en kort smakebit av Bernt Mikkel Haglunds bidrag til Sámi Grand Prix 2021.

Her er en kort smakebit av Bernt Mikkel Haglunds bidrag til Sámi Grand Prix 2021.

Her er en kort smakebit av Hildá Länsman & Lávres bidrag til Sámi Grand Prix 2021.

Her er en kort smakebit av Hildá Länsman & Lávres bidrag til Sámi Grand Prix 2021.

Korte nyheter

 • Begrenset lisensfelling av bjørn i høst

  Miljødirektoratet åpner ikke for felling av bjørn i regioner der bestanden ligger under Stortingets bestandsmål. De har derfor besluttet at det ikke åpnes for lisensfelling av bjørn i Troms og Finnmark. Stortinget har fastsatt et mål om 13 ungekull av bjørn hvert år i Norge.

  Bjørn
  Foto: Arne Nævra / Nævra, Arne
 • Eat galgga hilgut demokratiija

  Arendalsváhkku duorastatbeaivvi deaivvadeigga stuorradiggepresideanta Masud Gharahkhani ja sámediggepresideanta Silje Karine Muotka lávvoságastallamii.

  Fáttat ledje: searvadahttin, demokratiija ja cielaheapmi.

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka muitala ahte lei buorre ja mávssolaš ságastallan.

  – Moai gávnnaheimme ahte eat ábut hilgut demokratiija, ja ahte fertet ain bargat sihkkarastit ahte buohkain lea olahanmuddu demokráhtalaš kanálaide, dadjá Muotka.

  Gharahkhani muitala ahte sihke son ja Muotka berošteaba mo demokratiija galgá suddjet ja fuolahit ahte olbmot servet ja dovdet ahte sii leat fátmmastuvvon.

  – Lea dađibahábut nu ahte oaidnit ahte demokratiija lea máŋgga sajiin máilmmis hedjonan, muhto davviguovlluin ja Norggas lea ain buori dilis.

  Muhto goappašagat leaba ovtta oaivilis ahte luohttámuš ii leat juoga maid galgá atnit diehttelassan, ja dainna ferte čađat bargat.

  – Buot politihkalaš álbmotválljejuvvon orgánat fertejit bargat bisuhit álbmoga luohttámuša. Mii fertet bargat sihkkarastin dihte ahte álbmot geavahit sin jienastanrievtti, ja ahte lea buorre dadjamuškultuvra, deattuha Muotka.

  Gharahkhani muitala ahte vaikko lohket ahte Norgga almmuhanfriddjavuohta lea buorre, de deattuha son ahte gávdnojit maid olu hástalusat dadjamuškultuvrras.

  – Erenomážit minoritehtaide ja sápmelaččaide, čilge son.

  Sihkkarastit buori dadjamuškultuvra mas buohkat dovdet iežaideaset oadjebassan lea juoga mii lea dehálaš sihke Muotkai og Gharahkhanii.

  Lavvodialog mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og stortingspresident Masud Gharahkhani.
  Foto: Peter Mydske / Stortinget
 • Kan ikke ta demokratiet for gitt

  Torsdag under Arendalsuka møttes stortingspresident Masud Gharahkhani og sametingspresident Silje Karine Muotka til lávvudialog.

  Temaene var: inkludering, demokrati og hatytringer.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka forteller at det var en god og meningsfylt samtale.

  – Vi kom frem til at vi ikke må ta demokratiet for gitt, og at det fortsatt er en jobb å gjøre for å sikre at alle har tilgang til demokratiske kanaler, forteller hun.

  Gharahkhani opplyser at de begge var opptatt av hvordan man kan ta vare på demokratiet, og sørge for at folk deltar og føler seg inkludert.

  – Det er dessverre sånn at mange steder i verden ser man at demokratiet har hatt en tilbakegang, mens i norden og i Norge holder vi stand.

  Men begge er enige om at tillit ikke er noe man kan ta for gitt, og at det stadig må jobbes med.

  – Alle politiske folkevalgte organer må jobbe med tilliten hos de som deltar og stemmer ved valg. Vi må jobbe for å sikre at folk benytter seg av stemmeretten sin, og at man har en god ytringskultur, understreker Muotka.

  Gharahkhani forteller at man sier at ytringsfrihetens kår i Norge er bra, men han understreker at det også finnes en del utfordringer med ytringskulturen.

  – Spesielt for minoriteter og samer, informerer han.

  Det å sørge for en god ytringskultur hvor alle kan føle seg trygg er noe både Muotka og Gharahkhani er opptatt av å jobbe videre med.

  Lavvodialog mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og stortingspresident Masud Gharahkhani.
  Foto: Peter Mydske / Stortinget