Fremmede arter ødelegger fiskevann

For hundre år siden oppfordret den norske stat til spredning av fiskearter i innsjøer i Norge. Senere har spredning av fremmede arter, som gjedde, ørret og ørekyte ført til ugjennopprettelige feil.. Ørret er en av fiskene som har blitt utsatt i vann og vassdrag, noe som ikke bare er ulovlig men skadelig for økologien i vassdraget, forteller forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Odd Terje Sandlund.