Hopp til innhold

Fremgang i reinbeitekonvensjonssaken

Reinbeitekonvensjonssaken mellom Sverige og Norge går fremover. I går hadde ansvarlige ministere møte for å planlegge hvordan de skal arbeide videre med konvensjonssaken som har vært en vanskelig sak.

Fremgang i reinbeitekonvensjonssaken

Sylvi Listhaug og Sven Erik Bucht. Reporter: Ann Catrin Stenberg Partapuoli, govven ja čuohppan: Stefan Karlsson, Sameradion & SVT Sápmi

Norges landbruksminister og Sveriges lansbygdsminister Sven Erik Bucht hadde møte i Stockholm i går, hvor reinbeitekonvensjonen mellom Sverige og Norge var en av sakene de diskuterte. Der besluttet de å innkalle til et dialogmøte i oktober mellom regjeringene, Sametingene og reindriftsorganisasjonene i begge land.

Vil bli ferdige neste år

– Vår ambisjon er å bli ferdig med saken senest i løpet av 2016. Vi har i dag kommet overens om at det er veldig viktig at samene får komme med sine meninger. Reindriften er viktig både for Sverige og Norge og fremfor alt l for reindriftsutøverne, sier Bucht.

Det har gått ti år siden den siste reinbeitekonvensjonen mellom Sverige og Norge sluttet å gjelde. I 2009 ble den daværende forhandlingsdelegasjonen ferdig med et forslag til en ny reinbeitekonvensjon, som ble undertegnet av både Sverige og Norge, men som ikke ble tatt godt i mot fra samisk hold.

Laget eget forslag

Tre år senere ble det tatt et samisk initiativ og en arbeidsgruppe med samiske representanter fra både Sametingene og reindriftsorganisasjoner på begge sider av grensen startet arbeidet med å prøve og finne løsninger på problematiske områder i konvensjonsteksten. Prosessen ble ledet av Sametinget i Norge. Forslaget som ble fremmet ble godkjent av begge Sametingene og ble deretter sendt til regjeringene i Sverige og Norge.

– Nå har vi diskutert prosessen fremover i dagens møte, det har blitt jobbet på administrativt nivå med disse forslagene. Det som er viktig nå er at vi kaller til møte med Sametingene og reindriftsorganisasjoner i begge land, og jeg er veldig glad for ambisjonen om å være ferdig i 2016, sier Listhaug.

Krever ratifisering

Håkan Jonsson.

Det svenske Sametingets styreleder Håkan Jonsson

Foto: Anna-Karin Niia , Ođđasat.se

Forrige uke skrev Sametingene i Sverige og Norge et felles brev til regjeringene i begge land med krav om at landene følger opp forslagene fra den samiske arbeidsgruppen og at de ratifiserer konvensjonen.

– Det er en ny regjering, og forhåpentligvis prioriterer denne regjeringen samiske saker og reindriftskonvensjonsarbeidet, sier det svenske Sametingets styreleder Håkan Jonsson.

Korte nyheter

 • Utbetaler to milliarder til fiskerne

  Denne uken utbetaler Norges Råfisklag to milliarder kroner til sine fiskere.

  Dette er utbetalinger for fangstene som er levert de siste to ukene i områdene fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør.

  Dette melder råfisklaget på sin hjemmeside.

  Vanligvis mottar fiskerne oppgjør for levert fangst etter 15 dager, men som en ekstra service i forbindelse med påske blir to milliarder kroner forskuddsbetalt.

  En større fiskebåt er på vei ut på Røstbanken.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Tåke hindrer redningsaksjon i Lyngen

  En kvinne skal være lettere skadd på Rottenvikbreen i Lyngen, skriver Framtid i Nord.

  Ifølge avisa skal et redningshelikopter ha forsøkt å hente ut kvinnen, men tett tåke har stått i veien så langt.

  – Akkurat nå er det ikke forhold for å hente ut med helikopter. Det kan bli aktuelt å bruke bakkemannskaper og da etter all sannsynlighet Røde Kors Hjelpekorps Lyngen, sier Håkon Kjøllmoen i Hovedredningssentralen til avisa.

 • Stor snøskredfare i Troms og Finnmark

  – Store naturlige skred kan løsne av seg selv. Unngå ferdsel i og nært skredterreng, skriver Varsom.no i snøskredvarselet i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Lyngen de kommende dagene.

  Det er nå sendt ut et rødt snøskredvarsel, som betyr at det er stor snøskredfare.

  Varselet gjelder foreløpig på torsdag og fredag.

  Mye nedbør og kraftig vind vil gi stor pålagring på et svakt snødekke. Store skred ventes å løsne naturlig, og de kan nå langt ut i flatere terreng.

  De kommende dagene er budskapet at folk bør unngå alt av skredterreng, også utløpsområder.

  Det er stor usikkerhet i nøyaktig hvor nedbøren treffer.

  – Per nå ser det ut som østre delene av regionen er mest utsatt, står det i varselet til Varsom.no.

  I varselet skriver de at skredene kan bli så store at de kan begrave en bil eller ødelegge et lite hus.

  Langs Finnmarkskysten er varselet på nivå 3. Det betyr at et nytt vedvarende svakt lag høyt i snødekket gjør at det er svært lett å løse ut skred. Derfor bør man også her unngå ferdsel i skredterreng.

  Det oransjevarselet gjelder på torsdag.

  Dette er snøskredvarselet som gjelder i Troms og Finnmark de kommende dagene.
  Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat