For 12 år siden havnet alt på lager – nå vil «alle» kjøpe kjøttet som Mikkel Mathis tilbyr

– Men vi må fortsatt fortelle at reinkjøtt finnes. Det må vi gjøre hele tiden, sier 36-åringen.

Mikkel Mathis Hætta

SLAKTING: Reineier Mikkel Mathis Hætta i Kautokeino leverer rein til slakteriet.

Foto: Johan Mathis Gaup

Mikkel Mathis Hætta jobber på spreng med årets slakting. Den foregår like nord for Kautokeino.

– Prisen for dyrene vi leverer til slakting, er veldig god. Noe av årsaken til at vi som produsenter får bedre betalt, er at forbrukerne har fått bedre kjennskap til reinkjøtt, forteller han til NRK.

Det gjør at slakteriene som kjøper dyrene til Hætta og andre reineiere i Norge, også får solgt det videre til butikkjeder og restauranter.

Mikkel Mathis Hætta

GOD PRIS: Mikkel Mathis Hætta er fornøyd med prisen som betales for reinkjøtt nå.

Foto: Johan Mathis Gaup

Situasjonen var en helt annen i 2009-2010. Da havnet tonnevis med reinkjøtt på fryselager langt fra middagsbordene til folk.

Thor Aage Pedersen som på den tiden drev det største slakteriet i Norge, forklarte det slik:

– Vi har poengtert de fire siste årene at dersom man ikke markedsfører kjøttet, så stopper det. I dag ser vi resultatet av den dårlige jobben, sa han til NRK .

– Må bruke mer penger

Mikkel Mathis Hætta gikk rett fra grunnskolen til flokken på vidda rundt 2000-tallet.

– Da jeg startet for alvor med rein, hørte man minimalt om reinkjøtt. Samtidig opplevde vi dårlig salg og kjøttet hopet seg opp. Det gjorde at prisen til oss sank. Derfor er det som skjer i dag, noe helt annet og mye bedre for alle parter, sier han.

For ti år siden fikk reineierne i gjennomsnitt i underkant av 30 kr pr. kg. I dag betales det i snitt mellom 75 og 90 kr pr. kilo til reineieren. Best pris betales for rein som veier mest. Her kan prisen til reineier komme over 110 kr pr. kg.

Samtidig har etterspørselen i markedet skutt fart.

Are Smuk Figved er daglig leder i Finnmark Rein AS, landets største reinslakteri.

Han mener det må brukes langt mer penger på markedsføring enn det blir gjort i dag. Selv om salget i dag går bra, er det ingen garanti for at dette fortsetter.

Finnmark Rein

MER PENGER: Daglig leder Are Smuk Figved i Finnmark Rein AS.

Foto: Pressebilde / Finnmark Rein

– På det meste har vi brukt 12-15 millioner kr på markedsføring som er omtrent 20 prosent av det vi kjøper inn reinkjøtt for, sier han.

Figved viser til at de har drevet aktivt med reklame, hatt en tydelig PR-profil og vært mye i media.

– Hvis vi alene skal bære hele markedet på reinkjøtt, som i hvert fall jeg personlig føler har gjort lenge, så vil ikke det gå i lengden, sier han.

Reindriftas egen organisasjon, Norske Reindriftsamers Landsforbund forhandler årlig med Landbruks- og matdepartementet.

Resultatet av dette er reindriftsavtalen. Årets avtale utgjør 164 millioner kr. Av dette er det satt av 5 millioner kr til markedsføring av reinkjøtt.

– Dette er altfor lite. Det burde vært 15-20 millioner kr årlig til markedsføring, sier Finnmark Rein-sjefen.

Han mener det er svært viktig med markedstiltak også mens salget går godt.

– Vi har brukt mye penger for å få plass og oppmerksomhet. Hvis man slutter med dette, kan man fort falle ut av butikkhyllene. Og da vil det ta lang tid på å komme dit igjen, sier Are Smuk Figved.

Han håper regjeringen ser behovet for mer penger til markedsføring, og at det settes av midler på statsbudsjettet.

Forventer at andre også gjør jobben

NRL og Landbruks- og matdepartementet har et felles utvalg som jobber med ulike markedstiltak for reinkjøtt.

– Man kan jo bestandig søke om mer penger til markedsføring, men jeg tror vi ligger på en ramme som reindrifta synes er ok å bruke, sier John Anders Lifjell til NRK.

Han er leder i markedsutvalget som de siste årene har fått 5 millioner kr årlig til markedstiltak. Lifjell sier de forventer at andre også gjør denne jobben.

– Og mange har gjort dette. Spesielt Finnmark Rein har jo gjort en stor jobb på markedsføring av reinkjøtt, sier han.

reinkjøtt brunes

REINKJØTT: Salget av reinkjøtt har økt de siste årene.

Foto: NuFal / NRK

Johan Anders Lifjell mener både næringen og kjøttbransjen har gjort en formidabel jobb siden 2010 med å få reinkjøttet på middagsbordene i Norge.

– Markedsføringen er en del av dette, men det er også kommet en del nye produkter på markedet, en del nye måter å gjøre det på og man har aktører som satser på fersk kjøtt også i markedet. Så alt som alle gjør har en betydning for en økt etterspørsel.

Ps. YLE Sápmi melder at enkelte slakterier betaler 10,6 euro pr. kg for reinen.

Korte nyheter

 • Nødvendig tillatelse for elektriske ferger

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt tillatelse til at Kystnett AS bygger ei 66 kilovolts kraftledning fra Ulvsvåg til Bognes i Hamarøy kommune. De har også gitt konsesjon til en ny transformatorstasjon på Bognes. Tillatelsen gjør at Statens vegvesen kan elektrifisere fergene fra Bognes. Les mer i pressemeldingen fra NVE.

  Kaos ved fergeleia Bognes.
  Foto: Helge Westermann
 • Valgt ut tomter til omsorgsboliger

  Styringsgruppen for prosjektet helsehus i Hamarøy har kommet med sine anbefalinger om hvor omsorgsboliger i Hamarøy kommune bør bygges. Det er tidligere vedtatt at det skal bygges ti tomter på Drag og ti tomter på Oppeid. På Oppeid er anbefalingen å rive miniboligene ved sykehjemmet, legekontoret og legevakt. På Drag er anbefalingen å bygge i tilknytning til Dragstunet, på en av de to tomtene ved nedlagte Margits Minne i Drag sentrum, skriver Avisa Nordland. Disse tomtene har også nærhet til legekontor.

  "Margits Minne" i sentrum av Drag.
  Foto: Sander Andersen / NRK
 • Fersk skuespiller har hovedrollen

  Under andre verdenskrig ble store deler av rommene på Quality Hotel Grand Royal i Narvik okkupert av tyskerne. Hotellet har nå laget filmer om det som skjedde på hotellet under krigen. Resepsjonist ved hotellet Ina Emilie Framvik (33) spiller hovedrollen, som bestyrer Petra Gledich. – Det har vært veldig interessant å lære om historien, sier Framvik. Hun har aldri stått på en scene eller pratet i en mikrofon før hun ble skuespiller for første gang gjennom dette filmprosjektet, skriver avisen Fremover.

  Quality Hotel Grand Royal i Narvik.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK