Kommisjonssplid i Høyre: – Naturlig med uenighet internt

– Det er ulike syn i alle partier, sier Jan Tore Sanner i et intervju med NRK Sápmi. Hans partifeller på Sametinget vil ha en sannhetskommisjon, mens ministeren som også er Høyres nestleder er tvilende.

Jan Tore Sanner presenterer kommunereformen

PÅPEKER: Høyres 1. nestleder og regjeringens minister for samiske saker, Jan Tore Sanner, påpeker at det er naturlig med uenighet innad i partier. Også i sitt eget, der sametingsrepresentantene til Høyre vil ha en sannhetskommisjon om fornorskningen, noe Sanner tviler på at det er behov for. (Bildet er fra en annen anledning.)

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg registrerer at det er ulike syn i alle partier, og i ulike grupperinger, og det er helt naturlig. Denne diskusjonen handler ikke om vi skal få mer kunnskap, men hvordan, og hva som er det riktige virkemiddelet, sier Høyres kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til NRK.

Les: Sannhetskommisjon: Høyreminister tviler – sametingshøyre sier ja

Dette er det første muntlige intervjuet Jan Tore Sanner gir til NRK Sápmi om sannhetskommisjonen denne våren. Hittil har statsråden nektet å gi noen kommentarer til NRK.

Denne gangen ville statsråden kun svare i noen få skriftlige punkter, som ble oversendt i går. Men departementet ombestemte seg, og tok selv kontakt i dag.

Partikollegene til Sanner på Sametinget, er uenige med ministeren, og ikke i tvil. Høyrerepresentantene her, sier et klart ja til sannhetskommisjonen.

– Jeg synes det er merkelig at Høyre sentralt mener det holder med Kongens offentlige unnskyldning for den urett som er begått mot det samiske folk, sa Høyres Ellen Kristina Saba.

Profilbilde av Ellen Kristina Saba

IKKE I TVIL: Høyres Ellen Kristina Saba er ikke i tvil om at det er behov for en sannhetskommisjon om fornorskningen og dens konsekvenser.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Brutal

Det er minister Sanner har ansvaret for samiske saker. Han er i tvil om det er behov for en sannhetskommisjon om fornorskningen av samene og kvenene i Norge.

I en redegjørelse til Stortinget forklarer han at han er i tvil om en slik kommisjon er den beste løsningen.

Men Sanner sier i et intervju til NRK at fornorskningen er et mørkt kapittel i Norges historie.

– Det er ingen tvil om at fornorskningspolitikken var, og har vært brutal, og at det er svært mange som fortsatt lider under den fornorskningspolitikken som har blitt gjennomført. Regjeringen er i tvil om en sannhetskommisjon er veien å gå, sier Sanner.

Nylig holdt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité en åpen høring om behovet for en sannhetskommisjon.

29 høringsinstanser avga sitt syn i saken, og samtlige samiske ønsket en gransking.

Martin Kolberg i komitemøte med sametingsrepresentant Inger Eline Eriksen Fjellgren i bakgrunnen

STORTINGSHØRING: Arbeiderpartiets Martin Kolberg er leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Arbeiderpartiet har fortsatt ikke tatt stilling til saken.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Høyre har tre sametingsrepresentanter på Sametinget, som nå ønsker Sanner på ja-siden, Lars Filip Paulsen, Ellen Kristina Saba og Nils Ante Oskal Eira.

– Under Stortingets åpne høring kom det klart fram at det er behov for det, sier Høyre-representanten Nils Ante Oskal Eira.

Behandler fornorskningspolitikken

Stortinget behandler i sommer saken om det skal opprettes en sannhetskommisjon, som gransker konsekvensene av fornorskningen av samer og kvener.

Fornorskningspolitikken pågikk i over 100 år. Der blant annet samer og kvener ikke fikk snakke sitt morsmål i det offentlige rom, som på skolen.

Denne uken behandler også Sametingets plenum saken.

Vil ha frem kunnskap

Jan Tore Sanner sier at også regjeringen ønsker å få fram mer kunnskap om fornorskningen.

– Vi ønsker å ha en videre dialog med Sametinget om ulike måter å få frem mer kunnskap på, som forskningsprosjekter, sier Sanner.

I et hemmeligstemplet strateginotat, som NRK Sápmi avslørte tidligere i vinter, var nettopp et forskningsprosjekt om fornorskningen et av forslagene som departementet skulle arbeide for. Her gikk det også fram at regjeringen ikke ville jobbe for en bred regjeringsutnevnt kommisjon.

Kommunal- og moderniseringsminister Sanner svarer på uenigheten om hvorvidt man bør ha en statlig sannhetskommisjon for å granske fornorskningspolitikken og uretten som den norske stat begikk mot samer og kvener i Norge.

HØR: Her kan du høre av intervjuet med statsråd Sanner.