Regjeringens støttepartier vil ha gransking av fornorskningen

Både Kristelig Folkeparti og Venstre vil stemme for forslaget om en sannhetskommisjon, som skal granske fornorskningen av samer og kvener.

Lederne for regjeringspartiene og de to støttepartiene

Regjeringen består av paritene Høŧre og Fremskrittspartiet, med Venstre og Kristelig folkeparti som støttepartier.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Nå har også Kristelig folkepartis stortingsgruppe behandlet saken.

I juni skal Stortinget behandle saken om hvorhvidt en slik kommisjon skal opprettes.

– Vi synes det er et grunnlag for å kunne be om denne type av kunnskap og fakta om den fornorskningspolitikken som har vært ovenfor samer de siste 150 årene. Vi vil derfor støtte dette forslaget når det nå skal behandles i Stortinget.

Abid Raja og Hans Fredrik Grøvan

STØTTER: Krf og Hans Fredrik Grøvan vil støtte forslaget om en egen sannhetskommisjon.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Dette sier Kristelig folkepartis stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan til NRK Sápmi.

Kristelig folkeparti (Krf) inngår sammen med Venste i det parlamentariske grunnlaget for en borgerlige regjeringen i Norge. De regnes som støttepartier for regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet.

Også Venstre støtter forslaget

– Vi trenger helt klart en granskning av fornorskningspolitikken som er en skamplett i norsk historie. Det handler om å få en ordentlig granskning for å få frem det historiske grunnlaget både for rasismen og nasjonalismen som ligger bak, men også konsekvensene av denne politikken, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomiteen har holdt en høring i saken.

Temaet for høringen var et representantforslag fra SVs stortingsrepresentanter Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om at Stortinget skal etablere en kommisjon som gransker fornorskningen av samene og kvenene.

Stortingshøring om fornorskning av samene og kvenene

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite holdt i midten av mai en høring, der flere tidsvitner fortalte om hvordan de har opplevd eller fortsatt opplever fornorskningen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Viktig bidrag til forståelse

29 tidsvitner og representanter for organisasjoner, institusjoner, kommuner og fylkeskommuner deltok i høringen. Av disse var det bare Norsk finskforbund som mente at en kommisjon var overflødig.

Hans Fredrik Grøvan (Krf) er representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han mener høringen var et viktig bidrag i forståelsen av hvorfor det kan være behov for en slik kommisjon.

– Denne granskingen bør innhente fakta og kunnskap om hvordan fornorskningen har virket både for enkelt mennesker og grupper. Den skal gi oss et bilde av hva gode tiltak kan være med tanke på fremtiden for å kunne gjøre opp for de feil fortiden har bygd, sier Grøvan.