– Flere skoler får veivisere på besøk

Fra i sommer utpeker Samisk høgskole fire samiske veivisere i stedet for tre. Veiviserne vil da ifølge høgskolen nå langt flere unge i Norge med kunnskap om samisk kultur.

Samiske veivisere utenfor FN bygget i New York

Samiske veivisere utenfor FN bygget i New York.

Foto: Liv Inger Somby

– Med fire unge samiske veivisere vil vi nå rekke å besøke dobbelt så mange skoler og andre institusjoner i Norge i løpet av et år enn, det vi nå gjør med tre veiviser, sier prosjektleder for veiviserordningen, Risten Länsman

Det er Samisk høgskole i Kautokeino som har ansvaret for ordningen med samiske veivisere, som ble opprettet i 2004.

Samiske veivisere reiser hovedsaklig rundt på videregående skoler, men besøker også andre ungdomsfora, samt studenter ved lærerutdanningene i landet. Målet med ordningen er å øke kunnskapen om samer og samisk kultur blant befolkningen.

Nye veivisere er valgt

Risten Rávna Länsman

Risten Länsman

Foto: Preassagovva

Det er Samisk høgskole i Kautokeino som har ansvaret for ordningen med samiske veivisere, som ble opprettet i 2004.

Samiske veivisere reiser hovedsaklig rundt på videregående skoler, men besøker også andre ungdomsfora, samt tudenter ved lærerutdanningene i landet. Målet med ordningen er å øke kunnspen om samer og samisk kultur blant befolkningen

Veiviserne er polpulære og stadig flere skoler ønsker besøk av de unge samene i løpet av skoleåret. Ved at veiviserordningen fra i sommer teller fire, kan de dele seg i to grupper, forklare Länsman.

– De kan reise to og to og vi vil da kunne ha veivisere på reise hver uke til forskjellige deler av landet, sier Länsman.

Samisk høgskole har allerede gjennomført intervjuer med nye søkere og nye veivisere er allerede valgt.

– De fire nye samiske veiviserne blir presentert på Márkomeannufestivalen i Skånland i Sør-Troms 26.juli, sier Länsman.

Sameministeren er fornøyd

Sameminister Rigmor Aasrud med sin nye "njálfáhtta".

Statsråd Rigmor Aasrud.

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Det er Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) med Sameminister Rigmor Aasrud i spissen som finansierer prosjektet med samiske veivisere. Aasrud er glad for at enda flere norske barn nå skal lære om samisk kultur.

– Veiviserordningen har vist seg å være et vellykket og populært tiltak for å nå norsk ungdom med informasjon om samer, sier Aasrud.