NRK Meny
Normal

Finnmark: – Flyseteavgiften er miljøfiendtlig

– Dyrere flytilbud fører til mer bilkjøring, og dermed mer forurensing, frykter fylkespolitikerne i Finnmark.

SAS-fly på Trondheim lufthavn Værnes

Flybillettene kan bli 80 kroner dyrere dersom regjeringen får som den vil.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Nå ber de regjeringen om å stanse innføringen av «flyseteavgiften» som vil bli 88 kroner per flybillett.

Fylkespolitikerne i Finnmark viser til at fly ofte er eneste alternativ for lange reiser internt i fylket, internt i landsdelen og i landet for øvrig. Men dyrere billetter kan føre til at folk velger å bruke bil i stedet.

– Sett i et klimaperspektiv er dette lite ønskelig, heter det i høringsuttalslen som hovedutvalget for kultur og samferdsel h ar sendt til regjeringa.

Vil ha konsekvensutredning

Finnmark fylkeskommune forventer at det gjennomføres en konsekvensanalyse av mulige samfunns-, økonomiske og miljømessige konsekvenser med effekter.

– Dette må legges til grunn før avgiften vurderes på nytt, mener fylkespolitikerne.

De frykter for en svekket norsk norsk luftfarts konkurranseevne både nasjonalt og mot våre naboland, dersom avgiften blir en realitet.

Dette kan på sikt svekke Avinor og flyselskapene. De distriktsmessige konsekvensene dette kan medføre må også utredes.

– Kan virke konkurransevridende

Målet med innføring av flypassasjeravgiften er miljøtiltak. Finnmark fylkeskommune mener en effekt vurdert til 1,2 promille av samlet nasjonalt utslipp ikke forsvarer belastningen avgiften vil kunne medføre for distriktene.

Finnmark fylkeskommune er bekymret for at enkelte kommersielle ruter i fylket som har lav lønnsomhet, eller er prissensitive kan bli påvirket med færre avganger eller nedleggelse.

Finnmark fylkeskommune frykter at avgiften vil være konkurransevridende og ikke minst fordyrende for alle som på en reise må benytte flere flyselskaper som ikke har gjennomgående avaler.

– Ved fremtidige vurderinger må det sikres lik belastning for de reisende uavhengig av hvilke flyselskap som benyttes, heter det i uttalelsen fra fylkespolitikerne i Finnmark.