Fastboende Liste på Sametinget - Ávjovárri valgkrets

NRK Sápmi har publisert alle valglistene til sametingsvalget 2017 i alle valgkretsene. Her er én av listene.

Fastboendes listes Nils Anders Rasmus

Listetopp Nils Anders Rasmus.

Foto: Åse Pulk/NRK

Disse kommunene tilhører valgkrets 2, Ávjovárri: Karasjok, Kautokeino og Porsanger i Finnmark fylke.

Fastboende Liste på Sametinget - Ávjovárri valgkrets

Nr.

Navn

Fødselsår

Bosted

Stilling

1

Nils Anders Rasmus

1939

Karasjok

2

Anna Louise Skoglund

1998

Lakselv

3

Svein Ole Sandvik

1958

Kautokeino

4

Ingrid Andrine Hansen

1999

Karasjok

5

Nils Robert Robertsen Kvalvik

1980

Lakselv

6

Inger Ellen M. Birkely

1963

Kautokeino

7

John Torvald Mienna

1962

Karasjok

8

Anette Sandslett

1965

Lakselv

9

Åshild Joks Andresen

1971

Karasjok

10

Rita Marie P. Somby

1995

Karasjok

11

Børre Paulsen

1970

Karasjok

12

Håkon Boine

1953

Karasjok

13

Marius Andresen

1994

Karasjok

14

Rigmor Varsi Rasmus

1966

Karasjok

15

Nilla Samuli Nillukka

1957

Karasjok