Hopp til innhold

Malingen av gravid steinalderkvinne er opptil 5000 år gammel

Åge og Thuula Ørnebakk gikk en snarvei til multemyra. Da kom de over en bergvegg full av malerier fra steinalderen.

Arktiske Universitetsmuseum antar maleriene i Kvænangen kan være opptil 5000 år gamle.

GRAVID KVINNE: Dette antar arkeologene er en gravid steinalderkvinne. Det er brukt et filter på høyreside av Norges arktiske universitetsmuseum for å få det røde i maleriet tydeligere.

Foto: Ingrid Kristine Sommerseth

Pensjonistene snublet nærmest over de eldgamle maleriene som var i en liten skrå bergvegg.

– Man blir i godt humør av dette, sier Åge Ørnebakk som varslet om funnet til arkeologer.

Det var bare en tilfeldighet at ekteparet så figurene som var malt i bergveggen.

Åge og Thuula Ørnebakk fant malinger fra steinalderen i en skrå bergvegg.

SKULLE PLUKKE MULTER: ... men så gikk Åge og Thuula Ørnebakk en liten snarvei. Brått åpenbarte maleriene seg langs bergveggen.

Foto: Ingrid Kristine Sommerseth

De så at det var litt ekstra rødt høyere oppe på bergveggen og ble nysgjerrig.

Dermed oppdaget de både maling av en hånd og mange forskjellige strekfigurer som kunne ligne både på menn og kvinner.

– Når man oppdager sånn her, så får man jo kommunen på kartet, sier Åge muntert.

Det var forskning.no og Fremtid i Nord som først omtalte saken. Funnet er gjort i Kvænangen i Troms og Finnmark fylke.

Unik menneskehånd

Nå har også forskerne ved Norges arktiske universitetsmuseum begynt å konkludere, etter at de ble kontaktet av Åge for et år siden.

Dette en hånd som er fotografert med vanlig linse, samt med et filter for å få frem rødfargen ekstra godt.

HÅND: Dette er antatt å være et håndavtrykk med maling. Til høyre er det brukt et filter på bildet for å få frem rødfargen tydeligere for maleriets del.

Foto: Ingrid Kristine Sommerseth

– Det er unikt å finne ei menneskehånd. Det er ikke funnet noe slikt i Nord-Skandinavia. Det blir veldig nært og livete, sier Ingrid Kristine Sommerseth, forsker og arkeolog.

De anslår at de 22 maleriene som ekteparet fant er mellom 2000–5000 år gamle.

Arkeologene tror det er brukt jernoksidet magnetitt blandet med noe annet for lage maling. Dette finner man naturlig i myrer og i bergsprekker. De tror også at det kan være blandet ut med andre ting, som fett og blod.

– Men foreløpig har vi ikke funnet teknologi til å analysere dette. Vi håper vi får det i fremtiden, sier Sommerseth.

Rituell steinalderplass

Plassen som er funnet antas å være en slags overgangsplass mellom livet og det underjordiske.

Slik ser det ut der steinalder maleriene ble funnet.

TILFELDIG FUNN: Her fant ekteparet de malte figurene. Her er personell fra Norges arktiske universitetsmuseum på befaring.

Foto: Ingrid Kristine Sommerseth

Dette kan være plasser som har blitt brukt som overgangsritualer mellom liv, død og fødsler for eksempel.

– Vi ser jo for eksempel at det er malt det vi antar er en gravid kvinne her. Dette kan ha vært ansett som magisk å holde på med for disse personene, sier arkeologen.

Også samene hadde slike overgangsplasser. Blant annet ble urgraver i bergsprekker og ur brukt til dette. Her ble de døde lagt, gjerne innhyllet i bark. Plassene ble ansett som hellige.

Tiden som de antar maleriene stammer fra, er fra slutten av steinalderen.

Forsker og arkeolog Ingrid Kristine Sommerseth ved Arktiske Universitetsmuseum dro innen en uke for å se på funnene, da ekteparet tok kontakt om maleriene.

KJAPT AV GÅRDE: Forsker og arkeolog Ingrid Kristine Sommerseth ved Arktiske Universitetsmuseum dro innen en uke for å se på funnene, da ekteparet tok kontakt om maleriene.

Foto: Privat

Dette er en tid da folk drev med jakt og fangst i de nordlige områdene. Det er funnet bosettingsmønster som antas å være fra denne tidene i områdene i nord.

Det skal ha vært vanlig å bo i jordgamme lignende boliger den gang, slik også samene har hatt som tradisjon tidligere.

Men det er ikke første gang at Åge Ørnebakk har funnet noe gammelt. I 1988 fant han en pilspiss som arkeologene antok var 2000 år gammel.

– Det var vel ikke bare å miste en pilspiss den gang, fordi det er mye arbeid. Når jeg fant den tenkte jeg at her drev de med jakt, sier Ørnebakk.

Korte nyheter

 • Helga Pedersen lea ožžon ođđa njunušbarggu

  Ovddeš Bb-njunuš ja Deanu sátnejođiheaddji, Helga Pedersen, lea ožžon ođđa barggu. Son lea Finnmárkku Boanddaidsearvvi ođđa organisašuvdnahoavda, čállá VG.

  – Boanddaidsearvi lea boanddaid deháleamos sáhkaguoddi. Dán jovkui lea mus miella gullat, dadjá Pedersen Boanddaidsearvvi neahttasiidui.

  Pedersen lei Bargiidbellodaga nubbejođiheaddji 2007-2015, ja guolástus- ja riddoministtar 2005-2009.

  Son lei ruovttugieldda Deanu sátnejođiheaddji gitta dán jagi čakčii.

  Les på norsk

  Helga Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen
 • Helga Pedersen har fått ny toppjobb

  Tidligere Ap-topp og Tana-ordfører, Helga Pedersen, har fått ny jobb. Hun er den nye organisasjonssjefen i Finnmark Bondelag, skriver VG.

  – Bondelaget er bøndenes viktigste talerør. Denne gjengen har jeg lyst til å være med i, sier Pedersen i en artikkel på Bondelagets nettsider.

  Pedersen var nestleder i Arbeiderpartiet fra 2007 til 2015, og fiskeri- og kystminister fra 2005 til 2009.

  Hun var ordfører i hjemkommunen Tana frem til i høst.

  Loga sámegillii

  Helga Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Makkár kulturásahusat Norggas barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain

  Dál leat unnán dieđut das man olu ja man láhkái Norgga dáidda- ja kulturásahusat barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain.

  Okta čilgehusain lea ahte dát ii vel leat suokkardallon. Dáinna háliidit Sámediggi, Sámiráđđi ja Kulturdirektoráhtta dahkat juoidá.

  Danne sáddejuvvo boahtte vahkus riikkaviidosaš iskkadeapmi dáidda- ja kulturásahusaide.

  Geassit nannii duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna, ahte dáruiduhttin lea guhká ja duođalaččat čuohcan sámi kultuvrii ja gillii. Dáruiduhttin bistá ain Norggas.

  – Dan mii iskkadeamis gávnnahuvvo šaddá rápportan. Dalle oaidnit mat kulturásahusat barget sámi dáidda- ja kulturovdánbuktimiin dál. Dasa lassin mat kulturásahusat háliidivčče dáinna bargat, muhto eai áibbas dieđe manne ja mat ásahusat eai vel leat dáinna nu olu bargan.

  Dan čilge Kulturdirektoráhta direktevra, Kristin Danielsen (govas).

  Les på norsk

  Kristin Danielsen
  Foto: Kulturrådet