Benyttet seg ikke av smutthull i skolesystemet

Samtidig har jusstudent Elle Martine Eira forståelse for at andre ungdommer velger enklere samiskundervisning for å oppnå bedre karakterer.

Elle Martine Eira

VALGTE SAMISK SOM FØRSTESPRÅK: Elle Martine Eira fra Kautokeino studerer rettsvitenskap i Tromsø.

Foto: Privat

Elle Martine Eira fra Kautokeino har nettopp gjennomført første året av sin master i rettsvitenskap ved Universitet i Tromsø. Dette masterstudiet er blant de studiene som omfattes av ordningen samisk kvote. Da hun søkte seg på studiet var hun klar over at samiske 1. språklige og 2. språklige stilte likt i søkeprosessen.

Ikke aktuelt

Som NRK skrev tidligere i dag, har skolesystemet et smutthull som samiske elever fullt lovlig kan benytte seg av. Per Henrik Sara valgte å bytte til samisk som 2.språk, for å lettere oppnå god karakter.

For Elle Martine derimot, var det aldri aktuelt å bytte.

– For meg er samisk hjemmespråket, det språket jeg har vokst opp med. Jeg ønsket å lære det på et høyere nivå. Men jeg forstår de som velger å bytte. Det er mindre krav, lettere å få bedre karakterer, og når man kommer ut av klasserommet stiller man likt i søkeprosessen, sier Eira.

Ser at det motiverer

Eira er ikke sikker på om man bør prioritere 1. språklige og 2. språklige forskjellig i fremtiden.

– Det er et vanskelig spørsmål. De som har samisk som første språk har mer kompetanse i språket. Men samtidig ser jeg at denne ordningen motiverer de som ikke behersker språket så godt å ta faget likevel. Jeg hadde en medelev på videregående som kunne litt samisk, og han valgte å ta faget som 2. språk. Han gjorde dette for å øke sjansene sine til å komme inn på det studiet han ønsket, forteller Eira.