Ekspertutvalg: – Støtteordningen stimulerer ikke samiske aviser til å satse digitalt

Mediemangfoldsutvalget vil beholde tilskuddene til samiske aviser, men ser behovet for en endring. – Liten grunn til å vifte med sameflagget, svarer en samisk avis.

Illustrasjon av samiske aviser

– Vi foreslår å beholde de høye tilskuddene til samiske aviser, men gjøre de plattformuavhengig for å fremme innovasjon, sier utvalgsleder Knut Olav Åmås.

Tirsdag leverte mediemangfoldsutvalget sin NOU (Norsk offentlig utredning) til kulturministeren. Utredningen har fått navnet «Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne».

Utvalget vil stimulere innovasjon og mer effektiv distribusjon, og slik oppfylle målet om mediemangfold.

– Dagens støtteordning stimulerer i liten grad de samiske aviser til å satse på digitale forretningsmodeller, og utvalget er av den oppfatning at tilskuddet bør gjøres plattformnøytralt, heter det i utredningen.

Linda Hofstad Helleland og Knut Olav Åmås

Her overleverer utvalgsleder Knut Olav Åmås utredningen til kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Ingen praktisk betydning

Geir Wulff foran avispresse

Ansvarlig redaktør i Ságat, Geir Wulff, forventet en samisk representant i utvalget. Men dette ble det ikke noe av. – Nå ser vi konsekvensene.

Foto: Ságat

Den samiske avisen Ságat er ikke fornøyd med forslaget om at tilskuddet opprettholdes.

– Vi hadde sett for oss en tredobling av tilskuddet slik at samiske aviser kommer opp på samme nivå som NRK Sápmi, sier ansvarlig redaktør Geir Wulff.

– Det er liten grunn til å vifte med sameflagget.

Wulff har ingen innsigelser mot at tilskuddet gjøres plattformuavhengig, men mener at det ikke vil ha noen praktisk betydning.

– Utvalget har ikke fulgt med i timen. Begge samiske avisene, Ságat og Ávvir, etablerte i 2015 moderne nettaviser innenfor dagens støtteordning.

I tillegg kritiserer han forslaget om å avvikle distribusjonstilskuddet til aviser i Finnmark.

– Det er kjærkomne penger også for de samiske avisene.