Eará gálvvuiguin buohtastahttit

– Orru imaš go dutki buohtastahttá mirkkosisdoalu eamiluosas ja gárdeluosas, lohká Norgga Luonddugáhttenlihtu Gaska-Norgga guovllujođiheaddji, Arne Roger Hansen. Son čujuha Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) guorahallamii, mii čájeha ahte eamiluosas lea eambbo mirkko go gárdeluosas. – Galggašii eará borramušgálvvuiguin baicce buohtastahttit, lohká Hansen.