Dømt for å ha bundet og forlatt reineier på vidda

To menn er dømt til 120 dager i fengsel for å ha bundet og forlatt en reineier på Finnmarksvidda i fjor.

To reindriftsutøvere, en 29-årig karasjokmann og en 25-årig kautokeinomann, er i Indre Finnmark tingrett dømt for under særdeles skjerpende omstendigheter, å ha øvet vold mot en annen person eller på annen måte fornærmet ham på legeme.

Bakbundet og forlatt

17. januar i fjor i Karasjok inn mot kommunegrensen mot Kautokeino slo den ene mannen fornærmede flere ganger i hodet og ansiktet, og sammen bandt de to fornærmede på hender og føtter. Etterpå tok de nøkkelen fra scooteren til fornærmede og forlot ham i snøen, bakbundet på hender og føtter.

Etter at fornærmede var jult opp og bakbundet på hender og føtter, ble han forlatt alene på vidda uten transportmuligheter, det var kjølig vær og ganske langt til folk. Det er ingen tvil om at det er dette forhold som er det mest alvorlige, mener Indre Finnmark tingrett.

Beitekonflikt

De tiltalte sa i retten at de ikke kan straffes for å ha etterlatt fornærmede i hjelpeløs tilstand, da han på ingen måte var hjelpeløs. De tiltalte sa også i retten at handlingen mangler motiv og at det fremstår som meningsløst at de skulle ha kontaktet politiet dersom de hadde utøvd vold.

Etter rettens oppfatning manglet de tiltalte ikke et motiv. Retten viser til at det forelå en beitekonflikt mellom de tiltalte og fornærmede som hadde pågått over en lengre periode, og de tiltalte hadde påtruffet fornærmede inne på deres beiteområde ved flere anledninger. Dette kan følgelig ha medført forargelse og mistenksomhet som til slutt utløste voldsbruken.

Selv om fornærmede var hjelpeløs da han ble forlatt, var han etter rettens syn ikke i livsfare. Derfor har retten etter en samlet vurdering av det konkrete forhold funnet at straffen skal settes til fengsel i 120 dager for hver av de dømte.

Aktors påstand var fengsel i ett år og to måneder for begge.

Fant våpen

Det ble foretatt ransakning i mennenes gjeterhytte, hvor det ble beslaglagt to skytevåpen. Våpnene var ikke nedlåst i godkjent oppbevaringsskap og en vital del av armeringsmekanismen var ikke fjernet og oppbevart særskilt nedlåst.

For overtredelse av våpenloven har den ene mannen fått en bot på 3000 kroner, subsidiert fengsel i seks dager.

Saksomkostninger idømmes i tillegg med kr 5 000,- for hver av de dømte.