Disse vinner og taper velgere

Bare NSR og Høyre har velgergevinst. Ap og Árja har velgertap.

Bakgrunnstallene fra meningsmålingen viser Norske Samers Riksforbund henter velgere - morgendagens velgere - både fra Arbeiderpartiet og Árja.

Grunnlaget for denne beregningen er følgende:

Sentio Research Norge AS har intervjuet 600 personer. Disse er representativ for hele populasjonen. Byrået har deretter omregnet prosenttallene til reelle velgere.

Her er tallene for NSR, Ap, Árja, Høyre og Frp. For de øvrige partiene og listene er det små eller ingen endringer.

Norske Samers Riksforbund

NSR ville fått 2161 stemmer dersom det var valg i morgen. Det utgjør 26% i barometeret.

NSRs 2161 velgere (morgendagens velgere) kommer fra:

 • 1573 stemte på NSR også ved siste valg (73 prosent)
 • 176 stemte på Ap sist, men vil nå stemme NSR. 8 prosent av morgendagens velgere kommer fra Ap.
 • 158 stemte på Árja sist, men vil nå stemme NSR. 7 prosent av morgendagens velgere kommer fra Árja.
 • 254 av morgendagens velgere er usikre, og det utgjør 12 prosent.

NSR mister også noen velgere, men tapet er mindre enn tilgangen.

 • 42 som stemte på NSR ved siste valg, svarer at de ville stemt på Ap hvis det var valg i morgen. Dette utgjør to prosent av velgerne fra 2009.
 • 20 som stemte på NSR ved siste valg, svarer at de ville stemt på Høyre hvis det var valg i morgen. Dette utgjør en prosent av velgerne fra 2009.
 • 62 som stemte på NSR ved siste valg, svarer at de ville stemt på Árja hvis det var valg i morgen. Dette utgjør tre prosent av velgerne fra 2009.
 • 268 som sier de stemte på NSR ved siste valg, svarer at de er usikre nå. Dette utgjør 14 prosent av velgerne fra 2009.

Omregningen viser at 1984 personer stemte på NSR i 2009. Dermed har partiet en total gevinst av velgere på 197. NSR har bare velgertap til Høyre.

Arbeiderpartiet

Ap ville fått 2220 stemmer dersom det var valg i morgen. Det utgjør 26,4 prosent i barometeret.

Aps 2220 velgere (morgendagens velgere) kommer fra:

 • 1921 stemte på Ap også ved siste valg (87 prosent).
 • 42 stemte på NSR sist, men vil nå stemme Ap. To prosent av morgendagens velgere kommer fra NSR.
 • 32 stemte på SBS (Samer bosatt i Sør-Norge) sist, men vil stemme på Ap. En prosent av morgendagens velgere kommer fra SBS.
 • 74 stemte på andre, men vil nå stemme på Ap. Tre prosent av morgendagens velgere.
 • 151 usikre velgere. Utgjør 7 prosent av morgendagens velgere.

Ap mister også velgere, og tapet er større enn tilgangen på velgere fra andre lister og partier.

 • 176 som stemte på Ap ved siste valg, svarer de ville stemt på NSR hvis det var valg i morgen. Dette utgjør 6 prosent av velgerne fra 2009.
 • 52 som stemte på Ap ved siste valg, svarer de ville stemt på Frp hvis det var valg i morgen. Dette utgjør to prosent av velgerne fra 2009.
 • 76 som stemte på Ap ved siste valg, svarer de ville stemt på Høyre hvis det var valg i morgen. Dette utgjør tre prosent av velgerne fra 2009.
 • 24 som stemte på Ap ved siste valg, svarer de ville stemt på Árja hvis det var valg i morgen. Dette utgjør en prosent av velgerne fra 2009.
 • 24 som stemte på Ap ved siste valg, svarer at de ville stemt på andre.
 • 734 som stemte på Ap ved siste valg, svarer de er usikker. Dette utgjør 24 prosent av velgerne fra 2009.

Omregningen viser at 3031 stemte på Ap i 2009. Dermed har partiet et totalt tap av velgere på 787.

Árja

Árja ville fått 732 stemmer dersom det var valg i morgen. Dette utgjør 8,7 prosent av barometeret.

Árjas 732 velgere (morgendagens velgere) kommer fra:

 • 949 stemte på Árja ved siste valg (76 prosent)
 • 62 stemte på NSR sist, men vil nå stemme Árja. 8 prosent av morgendagens velgere kommer fra NSR.
 • 24 stemte på Ap sist, men vil nå stemme Arja. Tre prosent av morgendagens velgere kommer fra Ap.
 • 43 stemte på Frp sist, men vil nå stemme Árja. 6 prosent av morgendagens velgere kommer fra Frp.
 • 49 er usikre eller 7 prosent.

Árja mister også velgere, og tapet er større enn tilgangen.

 • 158 som stemte på Árja ved siste valg, svarer de ville stemt på NSR hvis det var valg i morgen. Dette utgjør 17 prosent av Árjas velgere i 2009.
 • 237 som stemte på Árja ved siste valg, svarer de ikke er sikre. Dette utgjør 25 prosent av velgerne fra 2009.

Omregningen viser at 949 stemte på Árja i 2009. Dermed har partiet et totalt tap av velgere på 217.

Høyre

Høyre ville fått 684 stemmer dersom det var valg i morgen. Dette utgjør 8,1 prosent av barometeret.

Høyres 684 velgere (morgendagens velgere) kommer fra:

 • 393 stemte på Høyre ved siste valg (57 prosent)
 • 20 stemte på NSR sist, men vil nå stemme Høyre. Tre prosent av morgendagens velgere kommer fra NSR.
 • 76 stemte på Ap siste, men vil nå stemme Høyre. 11 prosent av morgendagens velgere kommer fra Ap.
 • 43 stemte på Frp sist, men vil nå stemme Høyre. 6 prosent av morgendagens velgere kommer fra Frp.
 • 151 er usikre. Det utgjør 22 prosent av morgendagens velgere.

Høyre mister ingen velgere til andre lister og partier. Høyre får en velgergevinst fordi usikre velgere fra sist valg har bestemt seg for å stemme på partiet.

Omregningen viser at 439 stemte på Høyre i 2009. Dermed har partiet en total gevinst på 245 velgere.

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet ville fått 615 stemmer dersom det var valg i morgen. Dette utgjør 7,3 prosent av barometeret.

Frps 615 stemmer (morgendagens velgere) kommer fra:

 • 564 stemte på Frp ved siste valg (92 prosent).
 • 52 som stemte på Ap sist, vil nå stemme på Frp. Dette utgjør 8 prosent av morgendagens velgere.

Fremskrittspartiet mister velgere, og tapet er større enn tilgangen.

 • 43 som stemte på Frp sist, ville ha stemt på Høyre hvis det var valg i morgen. Dette utgjør 6 prosent av Frps velgere i 2009.
 • 43 som stemte Frp sist, ville ha stemt på Árja hvis det var valg i morgen. Dette utgjør 6 prosent av Frps velgere i 2009.
 • 87 som stemte Frp sist, svarer de er usikre. Dette utgjør 12 prosent.

Omregningen viser at 738 stemte på Frp i 2009. Dermed har partiet et totalt velgertap 122.