NSR går fram - Ap holder stand

Norske Samers Riksforbund går markert fram i den siste meningsmålingen Sentio har utført for NRK Sápmi. Høyre går også klart fram i målingen.

Aili Keskitalo, Vibeke Larsen og Laila Susanne Vars

Aili Keskitalo (t.v.) og NSR øker mest. Ap og Vibeke Larsen holder stand, mens Laila Susanne Vars sitt parti Árja stort sett også holder samme nivå.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Arbeiderpartiet som i dag er det største «regjeringspartiet» på Sametinget, holder seg på samme nivå som valgresultatet i 2009.

Legger man målingene i oktober 2012 og siste måling til grunn; er Arbeiderpartiet i en nedadgående kurve. Tilbakegangen her er på 3,1 prosentpoeng.

Denne målingen som er den første Sentio utfører for NRK Sápmi, viser at Ap og NSR nå er jevnstore. Ved forrige måling (oktober 2012) lå NSR 5,1 prosentpoeng bak Ap.

Bare i mai 2010 hadde NSR større oppslutning. Ap har sin dårligste måling nå etter valget.

Høyre og NSR øker mest

NSR øker imidlertid oppslutningen klarest. Partiet går mest fram av alle i målingen; fem prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet. Sammenlignet med meningsmålingen i oktober 2012, er ikke framgangen like markert (se tabellene).

Høyre øker også sin oppslutning klart sammenlignet med valgresultatet. Framgangen er 3,5 prosentpoeng. Imidlertid har partiet en tilbakegang siden forrige måling.

Et annet «regjeringsparti» - Árja - går tilbake i forhold til valgresultatet i 2009 med 1,3 prosentpoeng. Men sammenlignet med forrige måling (oktober 2012), har partiet en framgang på 1,5 prosentpoeng.

Fremskrittspartiet som sammen med Árja var valgvinnerne i 2009, er i en negativ utvikling viser tallene.

Stor vet ikke-gruppe

Andelen velgere som ikke vet hvem de ville ha stemt på, har økt siden siste måling.

I april-målingen svarer 41,5 prosent av de spurte «vet ikke».

I oktober i fjor svarte 34,7 prosent av velgerne det samme. I mai 2012 svarte 40 prosent at de ikke visste hvem de skulle stemme på.

Må ha hjelp

Mandatberegningen viser at NSR ville fått 14, mens Ap hadde fått inn 13 på Sametinget hvis det var valg i morgen.

Det betyr at begge «de to store» måtte ha forhandlet med de mindre gruppene.

Beregningene for sametingsvalg er mer usikre enn tilsvarende beregninger for stortingsvalg. For det første er det vanskelig å gjennomføre meningsmålinger for såpass små grupper, spredt utover i landet. For det andre har det vært store variasjoner i listesituasjonen i de ulike kretsene.

Høyre og Fremskrittspartiet ville begge fått tre representanter på Sametinget hvis det var valg i morgen.

Beregningen viser at Árja ville ha mistet et mandat, og stått igjen med to. Fire lister ville fått et mandat hver; SBS (Samer bosatt i Sør-Norge), Flyttsamelista, Nordkalottfolket og Åarjel Saemiej Gielh. SBS stiller imidlertid ikke liste, og dermed er det stort usikkerhetsmoment ved dette.

Partibarometer: Valg 2009 - måling april 2013

Partibarometer - valg 09 - april 13

Parti

Valg 09

April 13

Differanse

NSR

21,0

26,0

+ 5,0

Ap

26,8

26,4

- 0,4

Frp

7,8

7,3

- 0,5

Sp

4,9

3,8

- 1,1

Høyre

4,6

8,1

+ 3,5

SV

0,7

0,3

- 0,4

SBS

2,0

2,1

+ 0,1

Flyttsamelista

4,4

3,0

- 1,4

Nordkalottfolket

1,9

2,2

+ 0,3

Árja

10,0

8,7

- 1,3

Åarjel-Saemiej Gielh

1,5

1,5

 

Andre

11,0

8,3

- 2,7

Partibarometer: Måling oktober 2012 - måling april 2013

Meningsmåling - oktober 12 - april 13

Parti

Oktober 12

April 13

Differanse

NSR

24,4

26,0

+ 1,6

Ap

29,5

26,4

- 3,1

Frp

8,9

7,3

- 1,6

Sp

4,4

3,8

- 0,6

Høyre

9,2

8,1

- 1,1

SV

0,7

0,3

- 0,4

SBS

0,0

2,1

+ 2,1

Flyttsamelista

7,5

3,0

- 4,5

Nordkalottfolket

 

2,2

+ 2,2

Árja

7,2

8,7

+ 1,5

Åarjel-Saemiej Gielh

 

1,5

+ 1,5

Andre

0,0

8,3

+ 8,3

Meningsmålinger etter 2009-valget

Her er partiene som stiller i flest valgkretser i det kommende valget, tatt med.

Meningsmålinger etter 2009-valget

Parti

Valg 09

Mai 10

Mai 12

Oktober 12

April 13

Ap

26,8

34,0

32,0

29,5

26,4

NSR

21,0

28,4

19,2

24,4

26,0

Árja

10,0

6,4

7,7

7,2

8,7

Frp

7,8

8,6

6,8

8,9

7,3

Høyre

4,6

4,3

8,0

9,2

8,1

Sp

4,9

4,8

3,9

4,4

3,8