Lojale og usikre velgere

Arbeiderpartiet har langt flere usikre velgere enn hovedmotstander NSR.

Sametingsvalg

Her er oversikten over lojale og usikre velgere.

Foto: Tonstad, Per Lars / SCANPIX

Bakgrunnstallene fra Sentio Research Norge AS i meningsmålingen som er utført for NRK Sápmi, viser at det største «regjeringspartiet» - Ap - på Sametinget har en stor gruppe velgere som nå er usikre.

24,2 prosent av de som stemte Ap ved siste valg, er i dag usikre.

Andelen lojale velgere er 63,3 prosent. Dette er adskillig lavere enn det Norske Samers Riksforbund har. Av de som svarer at de stemte på NSR i 2009, vil 79,2 prosent gjøre det samme dersom det var valg i morgen.

NSR har 13,5 prosent usikre velgere. Partiet har også størst potensiale hos velgere som ikke stemte ved siste valg.

Tabellene nedenfor viser situasjonen for de øvrige partiene.

Lojale velgere

Denne tabellen viser velgernes lojalitet til de ulike partiene og listene. Dette er velgere som vil stemme på det samme partiet som ved siste valg.

Lojale velgere

NSR

79,2%

Ap

63,3%

Frp

76,5%

Sp

69,2%

Høyre

89,5%

SV

33,3%

SBS

66,7%

Flyttsamelista

50%

Nordkalottfolket

100%

Árja

58,3%

Åarjel-Saemiej Gielh

58,3%

Andre

63,3%

Usikre velgere

Denne tabellen viser de usikre velgerne. Dette er velgere som stemte på et bestemt parti ved siste valg, men som nå er usikre.

Usikre velgere

NSR

13,5%

Ap

24,2%

Frp

11,8%

Sp

30,8%

Høyre

10,5%

SV

66,7%

SBS

16,7%

Flyttsamelista

50%

Nordkalottfolket

0%

Árja

25%

Åarjel Saemiej Gielh

25%

Andre

28,6%

Mobiliseringsprosent

Denne tabellen viser mobiliseringsprosent. Dette er velgere som ikke stemte ved siste valg, og om oppgir at de nå vil stemme.

Mobilseringsprosent

NSR

5,7%

Ap

3,4%

Frp

0,0%

Sp

0,0%

Høyre

3,4%

SV

0,0%

SBS

1,1%

Flyttsamelista

1,1%

Nordkalottfolket

0,0%

Árja

1,1%

Åarje Saemiej Gielh

0,0%

Andre

0,0%