Det nye flertallet i Porsanger vil gjenopprette skoletilbudene i Billefjord og Børselv

Det blåblå flertallet har i fire år jobbet hardt med å «avsamifisere» Porsanger. Nå vil det nye flertallet «resamifisere» kommunen igjen.

Jon Nikolaisen (Sp), Åge Persen (TLP), Aina Borch (Ap) og Arnfinn Sjøenden (SV)

Jon Nikolaisen (Sp), Åge Persen (TLP), Aina Borch (Ap) og Arnfinn Sjøenden (SV) er fornøyde med at de har rodd iland en samarbeidsavtale, som betyr at de nå har flertall i kommunestyret.

Foto: Pressebilde / Porsanger Arbeiderparti

Valglogo

Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP) har de fire siste årene styrt Porsanger kommune. De gjorde de på en måte som fikk motstanderne til å kalle koallisjonen for «Blånissene», nissene som tar fra de fattige og gir til de rike.

Blant annet klarte partiene å legge ned ungdomstrinnet i Billefjord sjøsamiske oppvektssenter og hele skoletilbudet i Børselv oppvekstsenter, samt å melde Porsanger ut av Ávjovárri urfolksregion.

Dette ble av opposisjonen sett på som et anslag mot den samiske kulturen i kommunen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Cecilie Gjennestad og Aina Borch

Cecilie Gjennestad (SV) blir varaordfører og Aina Borch (Ap) blir ordfører i Porsanger kommune.

Foto: Privat

Nå er det et nytt flertall i kommunestyret i Porsanger bestående av Arbeiderpartiet (6), Tverrpolitisk liste (3), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1). De har 11 av de 19 mandatene i kommunestyret.

De vil snu om på flisa, og målet er å styrke den samiske identiteten i kommunen.

Signert fredag kveld

Samarbeidsavtalen ble signert fredag kveld, og tar for seg politikkområder og fordeling av posisjoner i styrer og utvalg.

De fire partienes valgprogram ligger til grunn samarbeidspartnernes felles politiske plattform.

Her er noen punkter fra avtalen:

«Gjenopprette oppvekstsenteret i Børselv og ungdomstrinnet i Billefjord og oppheve vedtatt skolekretsinndeling. Samarbeid om språk og kultur med Kvensk Institutt, Sjøsamisk kompetansesenter og Samisk språk og -kultursenter. »

«Reforhandle avtalen med Solbrått i tråd med kommunens behov.»

«Søke samarbeid med nabokommuner. Kommunereformen, Ávjovárri, mfl.»

Korte nyheter

 • Nyheter om gjenåpning fredag

  Regjeringen planlegger å holde en pressekonferanse om gjenåpning fredag ettermiddag. Det bekrefter flere kilder til NRK.

  Det er ikke kjent om regjeringen vil kunngjøre full gjenåpning, eller når gjenåpningen eventuelt skal gjelde fra.

  Bent Høie har bedt de kommunene som trenger det forberede lokale koronaforskrifter som må være klare senest fredag.

  jok_YTcCHI0
  Foto: Ali Zare / NTB
 • Bardufoss får bystatus

  Kommunestyret i Målselv har vedtatt å gi Bardufoss bystatus

  Det var kun to som stemte imot forslaget, og dermed ble det en soleklart flertall for å gjøre Bardufoss om til en by, skriver Folkebladet.

 • Gudinnenes Øy til Høstutstillingen

  Synnøve Persen fra Porsanger i Finnmark stiller ut Áhkáid suolu I og II (Gudinnenes Øy), på Høstutstillingen i Oslo. Den handler om at i samisk tro kan naturen oppfattes som besatt av guder og krefter. Steiner, fjell, elver, innsjøer og andre attraksjoner i naturen har liv. Guder, ånder og krefter finnes overalt.

  Fra Porsanger i Finnmark stiller Synnøve Persen ut Áhkáid suolu I og II (Gudinnenes Øy), på Høstutstillingen i Oslo.
  Foto: Synnøve Persen