To store byer i Norge vil satse på det samiske

– Det er steg i riktig retning, sier Maja Kristine Jåma (27).

Trondheim by Nidarosdomen

SAMISK: Tråante og Stïentje er de samiske navnene for Trondheim og Steinkjer. I fremtiden vil de kunne bli å se på vegskiltene i byene.

Foto: NRK

Nå vil to av de største byene i Trøndelag satse på synliggjøring av samisk i byen. Både Trondheim og Steinkjer er i prosessen om å skilte på samisk.

– Det er ikke bare viktig for oss samer for å føle oss anerkjent og sett. Jeg tror det kommer til å ha ringvirkninger for ellers i samfunnet, samtidig vil det øke kunnskapen om samer.

Maja Kristine Jåma

POSITIVT: Maja Kristine Jåma er politisk aktiv. Hun ser det som veldig positivt at hjemkommunen nå vil ha mer tydelig samisk profil.

Foto: NRK

Maja Kristine Jåma fryder seg over hjemkommunen Steinkjers beslutning om å sette i gang prosessen om å skilte på sørsamisk i byen.

Det var ikke før hun gikk i videregående skole hun merket kunnskapsmangelen.

– Det var da jeg oppdaget hvor lite folk vet om det samiske og at Steinkjer faktisk er et sørsamisk område. Bare det å skilte på samisk vil gi litt mer kunnskap. Per nå er det samiske veldig lite synlig.

Tråante blir offisielt

I 2017 var Trondheim vertskap for den høytidelige markeringen av 100-årsjubileet for samenes nasjonaldag. Da var det snakk om å skilte på samisk i Trondheim men ble etterhvert nedstemt.

Nå kan Kjersti Utne som er rådgiver i kommunedirektørens fagstab i Trondheim kommune, fortelle om det skjer ting.

– Nå har vi har klart å få en avtale om at det skal skiltes på samisk. I løpet av året vil folk som kommer kjørende inn i byen også kunne se det samiske navnet på Trondheim.

Kjersti Utne, kommunedirektørens fagstab - faggruppe kultur og idrett.

FORNØYD: Kjersti Utne er fornøyd med at det samiske nå skal bli enda tydeligere i byen.

Foto: Trondheim kommune

Ellers forklarer Utne at det også i byen kommer samisk skilting på noen av bygningene. Hun forteller at samisk skilting er viktig.

– Å få på plass samisk skilting i Trondheim er utrolig viktig. Det er veldig mange som ikke vet det samiske navnet eller at det er et samisk området. Dette kommer til å gjøre veldig mange bevisste, forklarer Kjersti.

Utne jobber blant annet med det samiske, forteller at det er flere ting som også er i gang.

– Vi holder også på å jobbe med å få på plass en samarbeidsavtale med Sametinget. Dette vil selvfølgelig også være med på styrke den samiske tilstedeværelsen i byen vår, sier Utne.

Steinkjer

PROFIL: Politikerne i Steinkjer har et ønske om å synliggjøre det samiske i byen. De er godt i gang med prosessen om å skilte veiskilt på samisk.

Foto: Tariq Alisubh

I tråd med byens historie

Samtidig bestemte formannskapet i Steinkjer med ordføreren i spissen tidligere i år, om å sette i gang prosessen for å på plass et offisielt sørsamisk skilt for Steinkjer.

– Dette blir veldig bra, og er i tråd med verdiplattformen til Steinkjer, om å bygge samfunnet videre på blant annet våre historiske røtter, forklarer ordfører i Steinkjer Anne Berit Lein (Sp).

Anne Berit Lein, ny ordfører Steinkjer

GLAD: Ordfører i Steinkjer Anne Berit Lein (Sp) mener at samiske skilt i Steinkjer er den riktige måten å hedre stedets historie.

Foto: Rita Kleven

Formelt skal skiltsaken godtas på neste kommunestyremøte i Steinkjer.

Håper flere følger etter

Selv om det i de fleste steder i Trøndelag fylke har godkjente samiske navn, er det i dag kun fire steder det er skiltet på samisk. Dette håper Maja endrer seg.

Det hadde vært kjempe gøy om jeg en dag kunne kjørt rundt omkring og sett samiske stedsskilter i hele det sørsamiske området, forklarer Jåma.