Vil ha samisk skilting i Trondheim

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) mener Trondheim bør skilte på samisk i forbindelse med det samiske 100-årsjubileet til neste år.

Hilde Opoku

Varaordfører Hilde Opoku engasjerer seg i at det samiske skal bli mer synlig i Trondheim.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

– Jeg skulle helst ha sett at det var samisk skilting i byen hele tiden, men nå har vi dette jubileet til neste år. Jeg synes det er kjempeviktig at folk blir mer oppmerksom på Trondheims rolle i historien, sier Opoku til NRK. Hun representerer Miljøpartiet de grønne (MDG).

Trondheim var var stedet der historiens første fellessamiske politiske møte ble holdt i 1917.

I 2017 blir det storstilt markering av 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold. Det skal i forbindelse med markeringen formidles kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et 100-års perspektiv.

– Trondheim er ikke viktig bare når det gjelder den politiske historien til samene. Vi må også huske at vi bor i et område der det har vært samisk bosetning i mange, mange år. Det er jeg ikke sikker på om folk er bevisst på, sier Opoku.

Dobbeltskilting avvist

Varaordføreren mener at samiske skilt i Trondheim vil synliggjøre den samiske historien og kulturen på en god måte.

– Det samiske navnet på Trondheim, Tråante, tror jeg kunne ha gjort flere nyskjerrige på hva dette egentlig handler om.

Flere steder lenger nord i landet har det vært stor motstand mot slik dobbeltskilting. Tror du ikke at dette kan bli en vanskelig sak også i Trondheim?

– Ja, det med dobbeltskilting er allerede avvist. Derfor blir det ikke noe av det. Det finnes nok også andre måter å synliggjøre at Trondheim har et samisk navn. Det jeg ber rådmannen om nå er å finne andre måter å synliggjøre det på enn bare denne formelle skiltingen langs veien, svarer Opoku.

På hvilke måter kan det gjøres?

– Nå har vi for eksempel foreslått på byporten inntil byen. Det er vel heller ikke noen stor jubel for det, men jubileumsorganisasjonen skal se på ulike alternativer. De skal komme tilbake med noen forslag og da håper jeg at vi finner en løsning, håper Opoku.