Hopp til innhold

Brasils urfolk saksøker president Bolsonaro for rasisme

Urfolksorganisasjon med 300 urfolksstammer, saksøker president Jair Bolsonaro etter at han sa at urfolket har utviklet seg og «blitt mer og mer et menneske som oss».

Brasils president Jair Bolsonaro

«BRASILS TRUMP»: Det er karakteristikken som blir brukt om Brasils president Jair Bolsonaro. Her reagerer presidenten på et spørsmål fra en journalist tilbake i 2019.

Foto: ADRIANO MACHADO / Reuters

«Indianeren har endret seg. Han utvikler seg og blir mer og mer et menneske som oss. Det vi ønsker er å integrere ham i samfunnet slik at han kan eie sitt land», skal Jair Bolsonaro ha sagt i en direktesendt video.

Videoen ble publisert på sosiale medier torsdag og har skapt stort sinne blant Brasils urfolk.

Det er urfolksaktivisten Sonia Guajajara, sammen med Brasils organisasjon for urfolk (APIB), som saksøker Bolsonaro. Organisasjonen representerer de rundt 300 urfolksgruppene som er i landet.

– Vi, Brasils urfolk, som var på dette landet først, krever respekt, tvitret Guajajara etter utsagnet.

Sonia Guajajara

IKKE FORNØYD: Urfolksaktivist Sonia Guajajara (bildet) kommer med sterk kritikk av Brasils president Jair Bolsonaro.

Foto: Thibault Camus / AP

Ønsker integrering

Rasisme anses å være en svært alvorlig forbrytelse i Brasil og kan straffes med fengsel i opp til fem år.

Brasils organisasjon for urfolk (APIB) sier de er forberedt på å ta saken til høyesterett, den eneste rettsinstansen som kan dømme en president.

Bolsonaro har ikke kommentert det varslede søksmålet, ifølge NTB.

– Det vi ønsker er å integrere urfolket i samfunnet slik at de kan eie sitt land, sa Bolsonaro i videoen på sosiale medier.

Uttalelsen er den siste av en lang rekke negative kommentarer som Bolsonaro har rettet mot Brasils urfolk.

Urfolk i Brasil sammen med Erna Solberg

Urfolk med tradisjonell maling står rundt statsminister Erna Solberg og Colombias president Juan Manuel Santos tilbake i 2018. Solberg besøkte Brasil for å snakke om bevaring av regnskogen og rettigheten til urfolket.

Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Er som «dyr i dyrehager»

Bolsonaro har tidligere uttalt at urfolksreservatene er for store og at hans regjering vil tillate gruvedrift og starte jordbruk på flere av reservatene.

Presidenten har også sagt at urfolk i fattigdom er «som dyr i zoologisk hage» og at han ønsker å assimilere urfolket i landet. Dette betyr at han ønsker å gjøre de mest mulig lik resten av befolkningen.

Urbefolkningsledere, som hadde møte i Xingu for en uke siden, har oppfordret at Amazonas regnskog og urbefolkningen må beskyttes.

– Urfolkene er mennesker som alle andre. Det er Bolsonaro ... som avslører seg for å være mindre og mindre menneskelig, tvitret den brasilianske journalisten Leonardo Sakamoto.

Det er rundt 850 000 urfolk i Brasil. Flesteparten lever i reservater og de utgjør rundt 12 prosent av Latin-Amerikas største land. Den omstridte presidenten har uttalt at han ikke vil gi en centimeter til av land til urfolk, ifølge The Irish Times.

Korte nyheter

 • Ruvdnoprinssas korona

  Norgga Ruvdnoprinssas lea duođaštuvvon korona ja dan dihte ii sáhttán son searvat morašipmilbálvalussii mii dollojuvvui Oslo duopmogirkus.

  Ruvdnoprinssas leat gehpes dávdamearkkat, čállá Gonagasšloahtta preassadieđáhusas.

  Oslo duopmogirku doalai morašipmilbálvalusa sotnabeaivve dii. 11.00.

 • Politiijat: Diggi mearrida galgá go áššáiduhtton almmái háldogiddagassii

  – Máŋggas daid báhčalanášši gillájeaddjin mat leamaš buohcciviesus, leat beassan mannat ruovttuideaset dál. Ii lean heaggavárra ovttasge sis, dan dieđihit politiijat.

  Politiijat áigot geahččalit ođđasit gažadit áššáiduhtton albmá dii. 12.

  – Politiijat leat ain dutkamin ášši. Leat biddjon olu resurssat čađahit prošeaktavuođđuduvvon dutkama, temáhtalaččat, nu go video, vihtangažadeapmi, áššáiduhtton almmái, digitálalaš guorran, guovlu ja rihkusteknihkalaš iskamat. Diggi galgá ihttin mearridit galgá go áššáiduhtton almmái háldogiddagassii.

  – Áššáiduhtton albmá duogáš ja gulolašvuođat leat dehálaš oasit áššedutkamis. Okta eará dehálaš oassi lea čielggadit leago áššáiduhtton almmái ovttasbargan geainnage báhččimis Oslos.

  Politiijat galget doallat preassabriefa sotnabeaivve dii. 14.00.