NRK Meny
Normal

Ber Sametinget ansette rovdyrjegere

– I dag blir det skutt for få rovdyr, mener sametingsrepresentant Beaska Niillas (NSR/SáB).

Beaska Niillas

– Rovdyr har ført til en desperat situasjon for beitenæringa. Derfor må noen ta ansvar for å få rovdyrstammen under kontroll, mener sametingsrepresentant Beaska Niillas.

Foto: NRK

Ideen om lønnede profesjonelle jegere luftet han i forbindelse med Sametingets plenumssamling denne uka.

Rovdyr dødad

Reinkadavre er et resultat av rovdyrherjingene.

Foto: Kjell Jøran Jåma

Sametingsrepresentanten mener at dagens rovdyrforvaltning er i ferd med å ta knekken på reindrifts- og sauenæringen.

– De sliter økonomisk allerede fra før av. Og når de i tillegg skal bli plaget av rovdyrskader, er det lett å gi opp. Tidligere var sauebruk en viktig næring i samiske områder. I dag finnes det bare noen få igjen, forklarer Beaska Nillas.

Jegere som i dag har lissens for å jakte på rovdyr, klarer etter hans mening ikke å ta ut den årlige fellingskvoten.

– Resultatet er at man er i ferd med å miste kontrollen over rovdyrbestanden. Derfor må Sametinget vurdere å lønne egne jegere, forklarer Beaska Niillas.

– Desperat tid for næringa

Han forstår godt dersom noen undres over om et parlamentarisk organ bør ansette profesjonelle rovdyrjegere.

– Men beitenæringa er i en desperat situasjon siden staten ikke tar nødvendig ansvar for å holde rovdyrbestanden under kontroll, svarer Beaska Niillas.

– Dårlig idé

– Dette er en dårlig idé, er den umiddelbare reaksjonen fra Foreningen Våre Rovdyr.

Foreningen mener at sentral forutsetning i norsk rovviltpolitikk, er økt alminneliggjøring av rovviltforvaltningen gjennom kvotejakt og lisensjakt. Utover dette har Statens naturoppsyn en oppgave i særskilte tilfeller.

– Å overlate rovviltuttaket til ansatte jegere er dermed etter vår oppfatning i strid med forutsetningene, svarer daglig leder i Foreningen Våre Rovdyr, Ynge Kvebæk.

Usikker sametingsråd

Thomas Åhren

USIKKER: Sametingsråd Thomas Åhren (NSR) tar på alvor ideen om profesjonelle rovdyrjegere. Men er usikker på om disse skal komme på Sametingets lønningslister.

Foto: Pressebilde: Norske Samers Riksforbund

Det er sametingsråd Thomas Åhren (NSR) som har rovdyr som sitt ansvarsområde i Sametinget. Heller ikke han er sikker på om det er riktig av et folkevalgt organ å lønne egne profesjonelle rovdyrjegere.

– Men jeg forstår grunntanken i ideen hans. Derfor tar jeg den på alvor. Vi må finne løsninger som fører til at uttaket av rovdyr faktisk skjer i forhold til de årlige fellingskvotene som staten gir, sier han.

Hva løsningen vil være vil han på nåværende tidspunkt ikke si noe om.

– Dette får vi komme tilbake til etter at vi har foretatt en grundig saksutredning.