- Fylkesmannen prøver å kjøpe sauenæringa

Sauenæringa i Snåsa området i Nord-Trøndelag mistet enfjerdel av sauene i beite i fjor, tallet kan bli enda høyere i år ettersom bjørnestammen øker, er sauebonde Ragnar Omli redd for.

Bjørn ved Lierne

Mye bjørn i Snåsa området, mener sauebønder og reindrifta i området.

Foto: Bengt Steinar Nordbakk

Både saue- og reindriftsnæringen i Snåsa merker økning på antall bjørn i beiteområdet. Nå ber man om hjelp for å redusere antall rovdyr i området, men Fylkesmannen er ikke enig i dette.

Fikk tilskudd etter at de hadde søkt om fellingstillatelse på bjørn

Sauebonde, Ragnar Omli i Snåsa sier at han hadde søkt om rovdyrforebyggende tiltak hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i februar i år, men fikk avslag på søknaden. Men rett før de skulle slippe saueflokken på beite, så søkte de om fellingstillatelse på bjørn, da kom tilbudet på 70.500 kroner fra Fylkesmannen.

Tilskuddet ble gitt til rovdyrforebyggende tiltak og senere slipp av sauene. Ragnar Omli mener at dette ser ut som at Fylkesmannen vil "kjøpe" dem, framfor å redusere på antall bjørn i området.

- Kan ikke komentere dette

Rådgiver i miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Lina Østvold sier at de ikke kan komentere Omli sine påstander.

- Det vi kan si at i område 6 skal det være tre yngling av bjørn til enhver tid, nå er tallet to. Derfor er det uaktuelt å gi skadefelling på bjørn i Snåsa området, sier Østvold.

Også reindrifta mener at det er for mye bjørn i området

Reineier i Furu/Låarte Sijte reinbeitedistrikt, Bernt Arvid Jåma sier at det er for mye bjørn i området, og de finner til stadighet kadaver i beiteområdet. Nå i kalvingstida må de gjete ekstra mye, og de finner ofte kalvekadaver som er blitt drept av rovdyr, sier Jåma.

Reindrifta i Snåsa området er enig med sauedrifta om at rovdyrstallet må reduseres hvis næringene skal overleve.

Hør sauebonde Ragnar Omli:

Bønder mister mye sau til bjørn