NRK Meny
Normal

Vil forebygge rovdyrskader

Fra 1. juni blir det lettere å iverksette skadefelling når rovdyr skader husdyr eller tamrein. – Dette er et skritt i riktig retning, svarer leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Nils Henrik Sara.

Brunbjørn - bjørn i Saltdal

Miljødirektoratet har gitt betingede fellingstillatelser for inntil seks bjørner og sju gauper fra 1. juni

Foto: Remi Olsen og Andreas Diset (vilt-kamera)

Han mener at dagens regler er altfor rigide og byråkratiske.

– Rovdyrene rekker som oftest å gjøre store skader før fellingstillatelsen foreligger, forklarer Sara.

Men nå har Miljødirektoratet gitt Fylkesmannen betingende fellingstillatelser for inntil seks bjørner og sju gauper fra 1. juni. Dette skal bidra til raske beslutninger.

Selv om Sara mener at antall tillatelser burde vært større, er han likevel delvis fornøyd.

Behandlingstiden reduseres

De betingede tillatelsene blir gitt av rovviltnemndene og Miljødirektoratet ved starten av beitesesongen.

Tillatelsene setter kvoter for hvor mange rovdyr som kan felles i hver rovviltregion dersom det oppstår en akutt skadesituasjon. I slike tilfeller kan fylkesmennene etter gitte kriterier gi klarsignal til felling.

– Når det er satt kvoter på forhånd, kan fylkesmennene i mange tilfeller gi fellingstillatelse på svært kort tid dersom det oppstår en skadesituasjon. En gjennomgang i Hedmark sommeren 2012 viste for eksempel en gjennomsnittlig behandlingstid på to timer og femten minutter for søknader om felling, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.