NRK Meny
Normal

Ber regjeringen snakke mer med Sametinget

Arbeiderpartiet vil ha Stortinget med på å sikre at Sametinget får tettere dialog med regjeringen i budsjettspørsmål.

Helga Pedersen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, mener at kontakten mellom regjeringen og Sametinget kan bli mye bedre

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Sametinget har vært opptatt av at sametinget skal få konsultere med regjeringen om neste års budsjett på samme måte som kommunene får gjøre det i dag, det betyr at man skal ha en mye tettere dialog om hva slags budsjettbehov man har, og at man kan planlegge litt mer for fremtida, sier stortingsrepresentant fra Finnmark, Helga Pedersen (Ap).

Hun sitter i Kommunalkomiteen på Stortinget, som også har ansvaret for sametingets budsjett. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett foreslår partiet at det legges inn en merknad om å sikre konsultasjon mellom Sametinget og regjeringen i budsjettspørsmål.

– Rydde unna misforståelser

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2016 en bevilgning på 441 millioner kroner til Sametinget, som er en økning på 1,4 prosent, eller 5,6 millioner kroner. Med en pris- og lønnsvekst på 2,5 prosent, betyr det at Sametinget i realiteten får mindre å rutte med i 2016.

Pedersen mener at blant annet forslaget om nedleggelse av Sameskolen i Hattfjelldal kanskje kunne vært unngått, hvis Sametinget hadde fått konsultere regjeringen i budsjettspørsmål.

– Sameskolen i Hattfjelldal er jo et eksempel pådet der regjeringen har påstått at skolen ikke har elever, og den type misforståelser ville man kunne ha ryddet unna hvis man hadde hatt en konsultasjonsordnin, sier Pedersen.

– Signal for framtida

Pedersen er misfornøyd med at Sametinget og samiske spørsmål har fått kutt de siste årene, men hun har tro på at en bedre dialog mellom samenes folkevalgte organ og regjeringen vil bedre situasjonen.

– Det er et poeng i seg selv at man diskuterer hvilke behov man har, selv om man er uenig om nivået, så kan man i hvert fall ha den samme virkelighetsforståelsen, sier hun.

Også da arbeiderpartiet satt i regjering etterlyste Sametinget bedre dialog og at regjeringen burde vært mer lydhør i forbindelse med konsultasjoner.

Pedersen lover at de i arbeiderpartiet vil ha mer fokus på dette i det videre arbeidet med samepolitikken.

– Ja, selvfølgelig, for vår del er jo dette et signal for fremtida at det er viktig å diskutere budsjettspørsmålene med Sametinget.

Håper på flertall

Det er foreløpig uvisst om merknadsforslaget vil få støtte blant de andre partiene, men den er kommunisert til de andre partiene i komiteen.

– Jeg vet at flere av de andre partiene vurderer dette, jeg vet ikke hvordan de kommer til å konkludere , men jeg håper at det her er noe vi kan få resten av Stortinget med på, det mener vi alle er tjent med, sier hun.

Hva konkret gjør dere nå med denne saken?

Nå legger vi inn merknader om dette i revidert nasjonalbudsjett, så vil vi selvfølgelig argumenter for vår sak overfor de andre partiene på Stortinget slik at vi forhåpentligvis får tilslutning til det her, uansett så er jo dette her noe som vi vil ha med i vårt eget programarbeid for neste periode, sier Pedersen.