Hopp til innhold

Sametinget søker forståelse på Stortinget

Sametingsrådet skal i neste uke møte alle komiteene på Stortinget, målet er å få mer penger til samiske formål.

Ann-Mari Thomassen
Foto: Mette Ballovara / NRK

– Bevilgningene til samiske formål og Sametinget har hatt en real nedgang de siste årene, sier sametingsråd Ann- Mari Thomassen.

Neste uke reiser hun til hovedstaden for å snakke med politikerne på Stortinget om statsbudsjettet.

Mangler 50 millioner

I forslaget til stastbudsjettet for neste år foreslår regjereingen å øke Sametingetts budsejtt med 5,6 millioner kroner. Denne økningen dekker ikke prisstigningen, og dermed er det en real nedgang i bevilgnigen til Sametinget neste år.

– Vi mangler 50 millioner kroner hvis samiske formål skal ha det samme løftet som resten av statsbudsjettet legger opptil. Vi er ikke med i det løftet, økningen til samiske formål og Sametinget er på tilsammen 3 millioner kroner, mens økningen i stastbudsjettet som helhet er 30 miliarder kroner, sier Thomassen.

Det betyr at samiske barnehager, samiske museer og samiske kulturinstitusjoner ikke får den samme øknigen som de norske institusjonene får.

– Dette skal vi ta opp med stortingspolitikerene. Vi har bedt om å møte alle komiteene på Stortinget. Fredag har vi allerede hatt møte med Krf.

Vil legge ned sameskole

Thomassen forteller at de i fjor fikk Stortinget med på å rette opp kuttene som var foreslått for samiske aviser.

– Vi fikk også litt mer penger til Sametinget enn det som først var foreslått, så det nytter å ta kontakt.

En av sakene Sametinget skal ta opp er forslaget om å legge ned sameskolen i Hattfjelldal, Gaske-Nøørjen Saemienskovle.

– Det har ikke vært noen samtaler med Sametinget før dette ble foreslått, det er et klart brudd på konsultasjonsavtalen som vi har med regjeringen.

Skolen har ikke faste elver i dag, men det betyr ikke at skolen ikke har elever. De har ansvaret for fjernundervisning i sørsamisk, og de tilbyr også språksamlinger for elever med sørsamisk, sier Thomassen.

Korte nyheter

 • Arctic Frontiers-direktevrra: – Mii leat arktálaš earráneamis

  Otne rabai olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt jahkásaš konferánssa «Arctic Frontiers» Romssas.

  Dábálaččat lea Ruošša ja Ruošša ovddasteaddjit lunddolaš oassi konferánssas, muhto dán jagi illá leat Ruoššabeale ovddasteaddjit.

  Dát lei maid fáddá olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt rahpansártnis.

  – Mii fertet doalahit muhtin lágan oktavuođa Ruoššan, vai unnidit riskka vearreipmárdusaide. Mii fertet leat rahpasat ja vuorddehahtti, logai olgoriikaministtar sártnistis.

  Maiddái Arctic Frontiers direktevrra, Anu Fredriksson, čujuhii Ruoššabeallái sártnistis.

  Konferánsa lea báiki gos juhkkojit dieđut, máhttu ja dutkan riikkaid gaskka arktálaš guovlluin.

  Muhto Ruošša haga váilo bealli dán mahttus, muitalii direktevrra.

  – Mii leat dál arktálaš earráneamis. Mii váillahit 50 proseantta dutkamis Arktálaš guovlluin ja 50 proseantta daid arktálaš guovlluin, son muitalii.

  Ovddasteaddjit Ruoššas eai lean bovdejuvvon konferánsii dán jagi.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Arctic Frontiers-direktør: – Vi er midt i en arktisk skilsmisse

  I dag åpnet utenriksminister Anniken Huitfeldt den årlige arktiske konferansen «Arctic Frontiers» i Tromsø.

  Vanligvis er Russland og russiske representanter en natulig del av programmet, men i år er det så vidt russisk deltakelse.

  Det var tema under åpningstalen til utenriksminister Anniken Huitfeldt.

  – Vi må opprettholde en viss grad av kontakt med Russland, for å minimere risikoen for misforståelser. Vi må være åpne og forutsigbare, sa utenriksministeren i talen.

  Også direktør for konferansen, Anu Fredriksson, påpekte mangelen av russisk deltakelse.

  Konferansen er en arena for møter og deling av kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene i arktiske områder.

  Men uten Russland sier direktør for Arctic Frontiers at halvparten av den kunnskapen mangler.

  – Vi er midt i en arktisk skilsmisse. Vi mangler i år 50 prosent av vitenskapen om Arktis og 50 prosent av de arktiske område, sa hun i sin åpningstale, sa Anu Fredriksson.

  Representanter fra Russland er ikke invitert til konferansen i år.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas

  Eanet mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas. Lávdegoddi lea iskan geahččalemiid ja gáibádusaid mat gusket skuvlla raporteremii ja dokumenteremii, ja oasseraporta lea dál geigejuvvon máhttoministarii otne. Raporta čájeha ahte eanet nuorat eai loavtte skuvllas dál go dan maid ovdal leat bargan, ja sii vásihit eambbo givssideami ja vel noađi. Nuorat muitalit maid ahte skuvllas lea láittas ja ahte sii ballet vuolgit skuvllii.

  Skole. Føtter. Ungdom.
  Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK