Sametinget søker forståelse på Stortinget

Sametingsrådet skal i neste uke møte alle komiteene på Stortinget, målet er å få mer penger til samiske formål.

Ann-Mari Thomassen
Foto: Mette Ballovara / NRK

– Bevilgningene til samiske formål og Sametinget har hatt en real nedgang de siste årene, sier sametingsråd Ann- Mari Thomassen.

Neste uke reiser hun til hovedstaden for å snakke med politikerne på Stortinget om statsbudsjettet.

Mangler 50 millioner

I forslaget til stastbudsjettet for neste år foreslår regjereingen å øke Sametingetts budsejtt med 5,6 millioner kroner. Denne økningen dekker ikke prisstigningen, og dermed er det en real nedgang i bevilgnigen til Sametinget neste år.

– Vi mangler 50 millioner kroner hvis samiske formål skal ha det samme løftet som resten av statsbudsjettet legger opptil. Vi er ikke med i det løftet, økningen til samiske formål og Sametinget er på tilsammen 3 millioner kroner, mens økningen i stastbudsjettet som helhet er 30 miliarder kroner, sier Thomassen.

Det betyr at samiske barnehager, samiske museer og samiske kulturinstitusjoner ikke får den samme øknigen som de norske institusjonene får.

– Dette skal vi ta opp med stortingspolitikerene. Vi har bedt om å møte alle komiteene på Stortinget. Fredag har vi allerede hatt møte med Krf.

Vil legge ned sameskole

Thomassen forteller at de i fjor fikk Stortinget med på å rette opp kuttene som var foreslått for samiske aviser.

– Vi fikk også litt mer penger til Sametinget enn det som først var foreslått, så det nytter å ta kontakt.

En av sakene Sametinget skal ta opp er forslaget om å legge ned sameskolen i Hattfjelldal, Gaske-Nøørjen Saemienskovle.

– Det har ikke vært noen samtaler med Sametinget før dette ble foreslått, det er et klart brudd på konsultasjonsavtalen som vi har med regjeringen.

Skolen har ikke faste elver i dag, men det betyr ikke at skolen ikke har elever. De har ansvaret for fjernundervisning i sørsamisk, og de tilbyr også språksamlinger for elever med sørsamisk, sier Thomassen.