Hopp til innhold

Ber FN om hjelp mot demning

Sametingspresident Egil Olli vil hjelpe urfolkene i Amazonas i konflikten om Belo Monte-demningen. Nå løfter han saken til FN.

Sametingspresident Egil Olli hos indianere i Brasil

Sametingspresident Egil Olli hos urfolk i Brasil.

Foto: Johs. Kalvemo / NRK

Olli er i disse dager i New York i FNs permanente forum for urfolk. Han kommer direkte fra en reise i Brasil, og med seg har han et rop om hjelp fra urfolk i Amazonas. Nå løfter sametingspresidenten Belo Monte-saken inn til urfolksforumet i FN.

– Det er skremmende at indianerne er i denne situasjonen i Brasil. Jeg ser ingen annen utvei enn å be FN om hjelp til å redde deres fremtid i området.

Utspillet kommer samme dag som sjefredaktør Sara Beate Eira i Ávvir kritiserte sametingspresidenten fordi han ikke hadde sagt et pip om Belo Monte, til tross for at han nettopp hadde møtt urfolkene i området.

Massive protester

Brasilianske myndigheter har presset gjennom anbudskonkurransen for å få bygge og drive den planlagte gigantdemningen ved Xingu-elva. Norte Energia vant nylig anbudsrunden. De skal nå få bygge det som blir verdens tredje største demning, til tross for store protester fra urfolk og miljøvernorganisasjoner.

Rundt 40.000 mennesker blir nødt til å flytte fra området de bor i. De fleste av disse er urfolk.

Xingu-indianere

Xingu-indianere

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Denne uka har det vært massive protester rundt omkring i hele Brasil mot Belo Monte-utbyggingen. og det er fare for at urfolkene vil ty til sterkere midler fordi de føler seg svært dårlig behandlet.

Også Sametingspresident Egil Olli som selv har besøk området, frykter at urfolk kan lage opptøyer hvis de nå ikke blir hørt.

– Nok er nok

Høvding Aritana Yawalafiti

Høvding Aritana Yawalafiti

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Urfolksledere mener de må bruke de midlene de kan for å bli hørt:

– Det fins en grense for hva vi skal tåle. Vi er nødt til å protestere mot det som truer vår fremtid, sier høvding Aritana Yawalafiti.

Korte nyheter

 • Rektor heaitá virggistis beaivvát ala

  Mathis Persen Bongo heaitá beaivvát ala Sámi joatkka ja boazodoalloskuvlla rektorin, čállá iFinnmark (máksu gáibiduvvo).

  Skuvlla stivrrajođiheaddji, Guri Adelsten Iversen, duođašta eretcealkima áviisii.

  Son lohká persovnnalaš ákkaid ja ahte eretcealkin lea boahtán čálalaččat.

  NRK lea njukčamánus muitala ráfehisvuođas skuvlla bargiid gaskkas, geat eai leat duhtavaččat bargobirrasiin.

  Oahpahusdirektoráhtta lea dán oktavuođas kártemin skuvlla dárbbuid ja geahččaleamen buoredit bargobirrasa.

  Mathis Persen Bongo
  Foto: Roger Manndal, NRK
 • SNO: – Det var gaupe som drepte ni rein

  Rovdyransvarlig ved Statens naturoppsyn (SNO), Magne Asheim, slår fast at det var gaupe som drepte ni rein på Laksefjordvidda i Lágesduottar reinbeitedistrikt.

  – Kadavrene var ikke så ferske. De var veldig oppspist. Vår ansatt undersøkte dem, og slår fast at det er gaupe som har drept reinsdyrene, sier Asheim.

  Forskjellige rovdyr har sin egen måte å drepe dyr på.

  – Det er lettere å finne ut dette når kadavrene er ferskere, men det var tydelige spor å se i nakkeskinnet. Der var det hull som passer med tannavstanden til gaupas kjeft, forklarer Asheim.

  Leder i reinbeitedistrikt 13 Lágesduottar, Máret Láilá Anti, opplyser at reinbeitedistriktet har store problemer med rovdyr.

  – På vinterbeitene har vi bjørn. På sommerbeitene har vi gaupe, ørn, havørn og jerv, forteller Anti.

  Loga sámegillii

  Gaupe drepte rein på Laksefjordvidda
  Foto: Roger Brodin Rist / SNO
 • Albbas dat speajai ovcci bohcco

  Stáhta luonddubearrágeahču borespiire ovddasvástideaddji, Magne Asheim, lohká sii vissásit sáhttet dadjat ahte albbas dat speajai dan ovcci bohcco Lágesduoddara orohagas.

  – Ráppit eai lean nu varrasat. Dat ledje viehka olu borron. Min bargi iskkai daid, ja gávnnahii albbas dat lea goddán bohccuid, čilge Asheim.

  Iešguđet boraspiires lea iežas vuohki goddit ealliid.

  – Dán lea álkit gávnnahit go rábbi lea varas, muhto dás gávnnai min bargi dan mii lei báhcán čeavetnáhkis. Das gávnnai son ráiggiid mat heivejit albasa bátnegaskkain, čilge Asheim.

  Orohaga 13 Lágesduoddara jođiheaddji Máret Láilá Anti muitala, ahte sis leat váttisvuođat boraspiiriiguin sihke dálve- ja geasseorohagas.

  – Dálveorohagas leat guovžžat. Geasseorohagas leat albasat, goaskimat, mearragoaskimat ja geaŧkit, muitala Anti.

  Les på norsk

  Gaupe har drept rein på Laksefjordvidda
  Foto: Roger Brodin Rist / SNO