Barneombudet besøkte lulesamene

Barneombudets nestleder Knut Haanes har i to dager besøkt det lulesamiske området, for å lære og for å sette seg inn i lulesamiske barn og unges situasjon.

Barneombudets nestleder, Knut Haanes besøker Drag skole i Tysfjord.

Barneombudets nestleder Knut Haanes besøker Drag skole i Tysfjord.

Foto: Harrieth Aira / NRK

I dag besøkte han og en Nordisk samisk samarbeidsgruppe innen opplæring, Drag skole hvor de fikk seg presentert Drag skoles planer om å igangsette produksjon av læremidler på lulesamisk, tilpasset Kunnskapsløftet.

Barneombudets nestleder, Knut Haanes
Foto: Harrieth Aira / NRK

Optimistisk

– Å se den utviklingen, den optimismen og det vekstpotensialet som ligger i dette prosjektet er veldig optimistisk, sier Haanes.

Han mener at det gir håp om at det å få sving på språkundervisningen og revitalisere et språk, ikke er et uoverkommelig problem.

– Det er snakk om å sette seg ned og gjøre en praktisk jobb, og det ser det ut for at de begynner å gjøre nå, sier Haanes.

Ingen heksekunst

Prosjektet til Drag skole viser at det å lage læremidler er ikke en heksekunst, understreker Haanes.

– Jeg har egentlig aldri forstått hvorfor det skal være så grusomt vanskelig å lage læremidler på samisk, sier Haanes.

Han stiller spørsmål ved ressursbruken til samiske lærebøker.

– Hvorfor man har brukt så utrolig masse penger på å produsere dette som egentlig ikke er kommet så langt? spør Haanes.

– Å lage lærebøker er jo ikke en heksekunst, sier han.

Haanes mener at prosjektet til Drag skole viser at stikker man fingeren i jorda, og går ned på det nivået som driver med elevene og hvor lærerne har kompetanse, så er det fullt mulig å sette i gang et prosjekt og få et resultat.

Hør: Barneombudets nestleder, Knut Haanes.

Modell for andre

Haanes håper at Drag skoles prosjekt kan bli en modell for andre, både i sørsamiske og nordsamiske områder.

– Det er viktig å få jordnære, skolebaserte konkrete prosjekter som er gjennomførbare, sier barnas representant, som svært gjerne vil komme tilbake til Drag skole når Sametinget har behandlet søknaden og prosjektet er i gang.