NRK Meny
Normal

Stortingshøring om kystfiskesaken

Sametingspresident Egil Olli (Ap) og visepresident Laila Susanne Vars (Árja) vil i dag fortelle Stortingets næringskomite om manglene i kystfiskeproposisjonen.

Stortingshøring om kystfiskesaken

Fra stortingshøringen om kystfiskesaken.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Terje Lien Aasland

Leder for næringskomiteen, Terje Lien Aasland.

Foto: Knut Falch

Regjeringen har lagt Prop. 70 L (2011-2012) (ekstern lenke) om endringer i deltakerloven, havressursloven og finnmarksloven fram for Stortinget. Saken handler om rett til fiske i kyst- og fjordområdene i Finnmark.

Saken er nå til behandling i Stortingets næringskomite. I dag avholdes høring om saken. Høringen ledes av lederen av næringskomiteen, Terje Lien Aasland (Ap). Sametinget har fått en time til rådighet for å legge fram sitt syn.

  • Følg høringen på Nett TV (Høringssal 1)

– Vårt fokus blir å forklare og begrunne manglene i den fremlagte proposisjonen. Det er først og fremst lovgrunnlaget vi er uenig om. Sametinget kan aldri akseptere at regjeringen ikke vil anerkjenne sjøsamenes historiske fiskerettigheter. Det skal vi fortelle komiteen, sier Olli til Ságat .

Ikke enig med Kystfiskeutvalget

Etter tilråding fra Fiskeri- og kystdepartementet ble kystfiskeutvalget for Finnmark oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. juni 2006.

Kystfiskeutvalget la fram en samstemt tilråding 18. februar 2008, NOU 2008: 5 (ekstern lenke). Utvalget konkluderer med at folk bosatt ved fjordene og langs kysten av Finnmark, på grunnlag av historisk bruk og folkeretten, har rett til å fiske i havet utenfor Finnmark til eget forbruk og som næring. Utvalget foreslår fleie tiltak, blant disse er en egen finnmarksfiskelov, eksklusiv fjordfiskerett, lokal forvaltning ut til fire nautiske mil fra grunnlinjen og å tilføre ressurser (kapital, kvotar mv.) fra staten.

Fiskeri- og kystdepartementet er ikkje einig med kystfiskeutvalet i deira vurdering av at det på bakgrunn av reglane i folkeretten om urfolk og historisk bruk, eksisterer ein rett til fiske for befolkninga i Finnmark. Departementet legg også til grunn at gjeldande reglar for regulering av og deltaking i fiskeria er i tråd med dei folkerettslege pliktene overfor samane som minoritet og urfolk.

Prop. 70 L (2011–2012)

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Egil Olli og Laila Susanne Vars

Visepresident Laila Susanne Vars (Árja) og president Egil Olli (Ap) er i spissen for den samiske delegasjonen i Oslo.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Med seg til Oslo tar han visepresident Laila Susanne Vars (Árja) og Geir Tommy Pedersen (NSR).

Geir Tommy Pedersen

Geir Tommy Pedersen (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Å få anerkjent historiske rettigheter er viktig fordi det gir en sterk og forutsigbar rett til fiske. Det handler om å sikre livsgrunnlaget i de sjøsamiske samfunnene, blant annet mot press fra kapitalkreftene, sier Pedersen til Ságat.

Etter Sametinget skal flere andre aktører legge fram sitt syn for komiteen. Disse er Norske Samers Riksforbund (NSR), Samenes Folkeforbund (SFF), Samerådet, Bivdi - sjøsamisk fiskeriorganisasjon, Oslo sameforening og Norges fiskarlag.