Hopp til innhold

Åtte av ti vil ha stor-kommune

Næringslivet i Salten vil ha en stor-kommune, og næringslivsleder og kommunepolitiker i utkantsonen ser det bare som en fordel.

Næringslivsledere i Salten ser bare fordeler med stor-kommune.

Næringslivsledere i Salten ser bare fordeler med stor-kommune. Her fra besøket av 'The World' i Tysfjord for noen år tilbake.

Foto: Sander Andersen / NRK

Næringslivet i Salten-regionen i Nordland ser store fordeler med en stor-kommune. Det viser en fersk undersøkelse som Bodø-regionens utviklingsselskap (BRUS) har fått fra forsker Erlend Bullvåg ved Universitetet i Nordland.

Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen i Bodø/UiN

Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen i Bodø/UiN

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Undersøkelsen er foretatt blant 56 bedriftsledere, og åtte av ti svarer helt klart at de ser på en stor-kommune i Salten som det beste alternativet.

– Det gir større verdiskaping, og bedriftene ser større verdiskaping og økt kvalitet i både kompetanse og effektivitet i kommunen, konkluderer Erlend Bullvåg om hvorfor næringslivslederne vil ha en stor-kommune.

Regionene må med

Hensikten med undersøkelsen er å få fram det som bedriftene mener er gode og viktige løsninger i en framtidig kommunestruktur, og hva som er viktige effekter av dette.

Og Bullvåg legger i sin rapport vekt på at regionene må med.

– Det aller viktigste signalet fra næringslivet er at de ønsker at kommunene skal produsere mer av to ting. Det ene er at man skal få en felles stemme, en sterkere stemme ut i storsamfunnet. Noe som Salten har hatt litt ujevn erfaring med i det siste året.

Det andre er at man ønsker større framdrift på verdiskaping i regionene. Evne til både å løfte fram nye bedrifter, tiltrekke seg bedrifter utenfra, og skape næringsutvikling i større grad enn i dag.

Fordel for ytterkantene

Kommunepolitiker og næringslivsleder Filip Mikkelsen fra Tysfjord er ikke overrasket over konklusjonen av undersøkelsen. Selv om han ikke har lest rapporten, konkluderer han med at å slå sammen Salten-regionen til én stor kommune og inkludere Tysfjord på et eller annet vis, er nok det beste, selv om Tysfjord skulle bli en ytterkant i en slik stor-kommune.

Filip Mikkelsen har tro på at utkantsonene i en storkommune vil nyte godt av kommunesammenslåing.

Filip Mikkelsen har tro på at utkantsonene i en storkommune vil nyte godt av kommunesammenslåing.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Vi er jo i en ytterkant i forhold til Bodø, og en slik region som her hos oss behøver en slik "motor" som trekker til seg næringslivet og skaper nettverk.

Ikke redd for å forsvinne

Mikkelsen er styreleder i Tysfjord Turistsenter, men han er ikke redd for at bedriften han er styreleder i faller helt utenfor og forsvinner sammen med andre aktører i en slik sammenheng.

– Jeg tror Tysfjord Turistsenter har behov for et større nettverk. Dersom vi blir alene, da forsvinner vi. Derfor må vi tilknytte oss nettverk der det er større krefter og mere makt. Hva gjelder utvikling og turisme er det volum som er det som skal gi muligheter for framtida.

Tirsdag kveld fikk kommunalminister Jan Tore Sanner presentert rapporten på et møte i Bodø.

Korte nyheter

 • – Allet čierut min duššiid dihte

  Sámediggepresideanttas Silje Karine Muotkas leat stuora vuordámušat Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportii, mii almmuhuvvo duorastaga diibmu 12.00 Stuoradikki neahttasiidduide.

  Muotka geardduha Terese Olli Sara sániid «Allet čierut min duššiid dihte» go muitala iežas vuordámušaid raportii. Muotka ovdanbuvttii Olli Sara dajahusa juo iežas ođđabeairuohta sártnis.

  -Dat bohtet sihkkarit olu gatnjalat gáhččat, dadjá Muotka.

  Muhto son váruha čieruhit sápmelaččaid duššiid dihte.

  – Jus ii leat makkárge doaibma mii dikšu dáid háviid, de leat dát hávit ain rabas. Mii eat nákce dalle soabadit, dadjá Muotka.

  Sámediggepresideantta sávvá goitge soabadit.

  – Dat lea vejolaš soabadit, muhto mun balan go dás lea sáhka guhkes áiggi dáruiduhttinpolitihkas, mii lea stuora oassin min historjjás. Nu ahte soabadeapmi lea dat stuora gažaldatmearka dás, loahpa son.

  Silje Karine Muotka
  Foto: Åse M. P. Pulk / Sámediggi/ Sametinget
 • Røde Kors fikk varsel fra Lotteritilsynet

  Finnmark Røde Kors brukte lang tid på å sende inn rapportskjema etter et lotteri som foreningen arrangerte i oktober, i fjor.

  Lotteri – og stiftelsestilsynet varslet Finnmark Røde Kors tidligere i mai, om at tilsynet ville trekke tilbake retten til å arrangere lotterier, hvis foreningen ikke sendte inn rapporten innen 30 mai.

  I dag bekrefter tilsynet at Røde Kors har holdt fristen, og dermed faller varselet bort.

  Røde Kors logo på skulder
  Foto: Martin Torstveit / NRK
 • Muohtti dahjege šlahtti muhttin báikkiide

  Davvi-Norggii dieđihuvvo olu arvi boahttevaš beivviid. Ja gaskaváhku boahtá muhtin báikkiide šlahtti dahjege muohtti.

  Dan čállet Meterologat Twitterii.

  Paraply i snøvær
  Foto: www.colourbox.no/ PHILIPPE Pauchet / PHOTOPQR/LA VOIX DU NORD