Hopp til innhold

Keskitalos siste sametingsåpning: – Både en god og trist følelse

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) takker i dag for seg etter ti år.

Aili Kesktialo under åpning av Sametinget, 2021.

SISTE ARBEIDSDAG: Aili Keskitalos siste arbeidsdag som sametingspresident.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

– I dag har jeg både en god og trist følelse, fordi vi feirer det samiske demokratiet.

Hun avsluttet med en høytidelig sametingsåpning med kong Harald og kronprinsen til stede.

– Men dette er også min siste arbeidsdag, sier avtroppende sametingspresident Aili Keskitalo til NRK før kongen ankommer åpningen.

Keskitalo har vært president i tre perioder, og hun setter stor pris på at kongen og kronprinsen prioriterer slike begivenheter.

Aili Keskitalo under åpning av Sametinget, 2021.
– Jeg verdsetter stort at de på denne måten viser at vi er en del av Norges demokrati og samfunn.
Aili Keskitalo under åpning av Sametinget.
– Og jeg tror dette er viktig for mange.

Hun er den som har vært sametingspresident lengst. Nå gir hun embetet videre til Silje Karine Muotka.

Muotka skal lede det yngste Sametinget noensinne.

Kongen og kronprinsen ankommer

Det er et fullt Sameting som spent venter på kongen og kronprinsen.

Også denne håpefulle gjengen, som kom tilreisende helt fra Masi for anledningen.

Mia Cecilie Anti.
Og nå gjør Mia Cecilie Siri Anti (14) det klart til kongen kommer.
– Stressende, veldig stressende, sier hun.
Mia Cecilie Siri Anti
Mia Cecilie er på utplassering på Sametinget, og er for første gang med på sametingsåpning.
Hans majestet Kongen ankommer Sametinget, under åpning 2021.
– Det morsomste var å se kongen, sier hun.
Blomsterbarn under åpning av sametinget 2021.
Og blomsterbarna står klare når kongen og kronprinsen kommer.

Så er det tid for det historiske håndtrykket.

Aili Keskitalo tar imot kongen og kronprinsen til sin sametingsåpning som sametingspresident for siste gang.

Dette er dermed det siste offisielle håndtrykket Keskitalo har med kongen og kronprinsen.

Åpningsseremoni

Koret synger for kongen, under åpning av Sametinget.
Alle har kommet seg til plenumssalen.
Det er duket for Kongesangen, fremført av et kor.
Inga-Maret Gaup Juuso joiker på sametingsåpning.
... etterfulgt av en joik av Inga-Maret Gaup Juuso lagde til sitt barn da det enda var i magen.
Tom Sottinen taler ved sametingsåpningen i 2021.
Og nå er det tid for plenumsleder Tom Sottinens tale.
Han uttrykker bekymring for valgdeltakelsen i sametingsvalget.

– Til tross for at Sametingets valgmanntall øker fra år til år, ser vi ikke den samme økningen i valgdeltakelsen. Det er også spesielt blant de yngste at valgdeltakelsen er lav, sier Sottinen, og spør seg:

– Hvilke ambisjoner og ønsker har vi for det samiske demokratiet? Hvordan skal vi best løse sametingsvalget i fremtiden? Og hvordan skal vi nå de unge velgerne, de som bærer fremtida på sine skuldre?

Sveip for å se flere bilder fra åpningen

Åpning av sametinget, 2021.
Åpning av Sametinget.
Barn fra Masi barnehage venter på kongen.
Folk ankommer åpningen av Sametinget.
Barna venter på kongen under åpning av Sametinget.
Kong Harald ankommer Sametinget under åpning 2021.
Kongen ankommer Sametinget.
Åpning av Sametinget 2021: kronprins Haakon, kong Harald og Aili Keskitalo.
Åpning av Sametinget 2021.
Åpning av Sametinget 2021.

Kongens tale

I kongens åpningstale tar kongen opp aktuelle problemstillinger for samene, blant annet stengte landegrenser grunnet koronapandemien.

– For samene har stengte landegrenser gjort det vanskelig å møtes i samarbeid om saker av felles interesse. Mange har nære slektninger og venner som dere har blitt avskåret fra å treffe, sa han.

Til stede med taler var også visepresident ved Det norske storting, Svein Harberg, plenumsleder ved Sametinget i Sverige, Daniel Holst og president i Sametinget i Finland.

Se eller les kongens tale i sin helhet:

Gonagas rabai 9. Sámedikki

Gonagas rabai ovccát Sámedikki.

Korte nyheter

 • Suvi West ja Anssi Kömi filbma Greikii ja Dánmárkui

  Suvi West ja Anssi Kömi filbma, «Máhccan – Kotiinpaluu», lea válljejuvvon dokumentárafilbmafestiválaide Thessalonikai, mii lea Greikkas, ja CPH:DOXii, mii lea Dánmárkkus. Dat leat Greikka ja Dánmárkku dehálamos dokumentárafilbmafestiválat.

  Filbma lea dál jo beassan logi stuorra filbmafestiválii olgoriikkas. Dan čállá Yle Sápmi.

  Filbma lea maid evttohuvvon Jussi-bálkkašupmái, Suoma buoremus dokumentárafilbman. Filbma gieđahallá museamáilmmi ja sámedávviriid máhcaheami.

  Anssi Kömi og Suvi West
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Erklært beitekrise i to siidaer

  Loga sámegillii.

  Reindriftas beredskapsutvalg har erklært beitekrise i to siidaer, etter at utvalgets tidligere vedtak ble påklaget til Statsforvalteren. Det skriver avisa Ávvir.

  Det var Cáskinjoga oarjjit siida, tilhørende Skuohtanjárga reinbeitedistrikt, og Skielgán siida, tilhørende Skáiddeduottar reinbeitedistrikt, som klaget på vedtaket da utvalget først ikke innvilget beitekrise til siidaene, til tross for at det ble funnet rein som var sultet i hjel.

  «Siidaen har fôret flokken i sin helhet siden 20. februar, da det ikke er beite til reinen. Hvis de ikke fôrer reinen, vil den slippe nordover. Men det betyr igjen at det blir vanskeligere for de som er på høst- og vinterbeite som kan få flokkene blandet sammen. Siidaen har lagt ved bekreftelse på e-bjeller som viser at flokken beveger seg mye», står det skrevet i vedtaket.

 • Guohtunroassu duođaštuvvon guovtti siiddas

  Les på norsk.

  Boazodoalu gearggusvuođalávdegoddi lea dál cealkán guohtunroasu guovtti siidii, maŋŋá go lávdegotti ovddit mearrádus váidaluvvui Stáhtahálddašeaddjái. Dan čállá Ávvir.

  Cáskinjoga oarjjit siida, mii gullá Skuohtanjárgga orohahkii, ja Skielgán siida, Skáiddaduoddara orohagas, dat váide lávdegotti mearrádusa, go álggus eai mieđihan siiddaide guohtunroasu váikko gávdnojedje bohccot mat ledje jámas nelgon.

  «Siida lea ollásit biebman ealu guovvamánu 20. beaivvi rájes, go ii leat ealát bohccuide. Jus eai biepma, de šaddet luoitit davvelii. Muhto dat fas mearkkaša ahte šaddá váddásit daidda geat leat čakča- ja giđđaeatnamiin ja sáhttet maid masttadit. Siida lea mielddusin bidjan duođaštusa e-bielluin mat čájehit ahte eallu lihkada hirbmadit, čállet mearrádusas», čállet mearrádusas.