Normal

Ap-Olli vil ha Sara som president

Er fire måneder kort eller lang permisjonstid? Det er et kjernespørsmålet avgjør hvem som skal være sametingspresident mens Aili Keskitalo har fødselspermisjon.

Aili og Egil

Aps gruppeleder Egil Olli (t.h.) mener visepresident Johan Mikkel Sara kan være president med Aili Keskitalo har permisjon.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Arbeiderpartiet kan velte NSRs planer om å skvise visepresident Johan Mikkel Sara.

Er fire måneder kort kan visepresident Johan Mikkel Sara fungere som president mens Keskitalo har permisjon. Hvis det er lang tid, må plenum velge en settepresident.

Dette skal Sametingets møtelederskap ved leder Josef Vedhugnes i spissen ta stilling til.

GULDAL: Čielga njuolggadusat

Møtelederskapet avgjør

Sametingspresident Aili Keskitalo er gravid . Hun har bestemt seg for å ta fire måneders fødselspermisjon fra jul.

- Det er møtelederskapet i Sametinget som bestemmer om fire måneder er kort eller lang permisjonstid, og ikke NSR og presidenten, sier plenumsleder Josef Vedhugnes.

Norske Samers Riksforbund har foreslått at  Jarle Jonassen fungerer som president mens Aili Keskitalo tar permisjon.

Kort eller lang tid? 

I Sametingets reglement heter det at Sametinget skal velge en ny president ved lengre tids fravær, mens visepresidenten trer inn ved kortere fravær.

- Når søknaden formelt foreligger hos meg, blir saken forelagt møtelederskapet til vurdering, sier plenumsleder Josef Vedhugnes. 

Ap støtter Sara

Leder Egil Olli i Arbeiderpartiets sametingsgruppe støtter visepresident Johan Mikkel Sara i at han skal være president de fire månedene Aili Keskitalo har permisjon.

- Jeg synes at fire måneder er en kort permisjonstid og at Sara dermed kan fungere som president. Han har jo fått tillit av flertallet å være visepresident.

- Viser NSR mistillit til Johan Mikkel Sara i og med at de lanserer Jonassen son ny fungerende president?

- Ja, det er litt merkelig, for de har jo gitt Sara akkurat den tilliten at han skal være visepresident og fungere for presidenten når presidenten er borte, sier Olli.

Klar til å ta over

Visepresident Johan Mikkel Sara sier at han er klar til å ta over som president.

- Det er et definisjonsspørsmål om fire måneder er et kort eller langt fravær, men jeg mener det er et kort fravær, sier Sara.

- Viktig at NSR har presidenten

Sametingets president Aili Keskitalo sier dette om hvorfor visepresident Johan Mikkel Sara ikke kan være president:

- Det er fordi Sametinget har regler. Men vi vet ikke enda hvem som kommer til å fungere som president, for det er plenum som skal bestemme det. Men jeg som representerer den største gruppa i flertallet synes det er viktig at den som fungerer som president også representerer NSR.