Jevnt løp mellom de to store

Norske Samers Riksforbund er igjen det største partiet på Sametinget. For første gang på fire år er NSR større enn Arbeiderpartiet.

Hadde ventet å være størst

Meningsmåling
Foto: Grafikk: NRK

Målingen som Opinion har utført for NRK Sámi Radio, viser at NSR har en oppslutning på 28,8 prosent.

Siden mai-målingen er dette en framgang på 5,3 prosentpoeng.

Ap har en oppslutning på 27,4 prosent, og det er en tilbakegang på 4,6 prosentpoeng.

Elleve dager før valget er NSR og Ap like store.

Frp tilbake

I mai fosset Fremskrittspartiet kraftig fram i forhold til tidligere målinger. I desember i 2008 hadde det 3,7 prosent. Partiet spratt opp til 11,7 prosent i mai i år. I den siste målingen går Frp tilbake med 2,8 prosentpoeng. Likevel er Frp det tredje største partiet.

LES OGSÅ: Tilbyr Frp-hjelp til same-Ap

LES OGSÅ: Takker nei til Frp-hjelp

Det nyestiftede partiet Árja, får omtrent samme oppslutning som i mai: 5,5 prosent.

LES OGSÅ: Debutant holder stand

For de øvrige partiene er det små endringer. I gruppen "Andre" er det partier og lister som stiller i en krets. Disse har en tilbakegang på 3,3 prosentpoeng.

Siste måling

Dette er den siste meningsmålingen før valget 14. september. Opionion utfører en valgdagsmåling for NRK Sámi Radio.

Aili Keskitalo og Egil Olli på plenumsmøte

Keskitalo og Olli på det siste plenumsmøtet i mai i år.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Også like før valget i 2005 utførte Opinion måling for NRK. For Ap viste målingen 31,5 prosent. Valgresultatet var nesten det samme: 31,9 prosent.

TILBAKEBLIKKET: Olli og Keskitalo om 2005-målingen

For NSR var samme måling svært oppløftende: 32.5 prosent. Valgresultatet ble imidlertid 6,2 prosentpoeng dårligere: 26,3 prosent.

I perioden 2005-2009 var det 43 representanter på Sametinget. Etter årets valg er det 39 representanter.

Beregningen Opinion har gjort, viser at NSR og Ap ville fått 15 mandater hver, Frp fire, Høyre to og andre lister 2.

Opinion viser til at beregningene for sametingsvalg er mer usikre enn tilsvarende beregninger for stortingsvalg. For det første er det vanskelig å gjennomføre meningsmålinger for såpass små grupper, spredt utover i landet. For det andre har det vært store variasjoner i listesituasjonen i de ulike kretsene.

Her er partibarometeret

I tabellen finner du samtlige målinger etter 2005-valget.

Opinion-måling

Parti

Valg05

Sept.06

Des.06

Mai09

Aug.09

Endring mai-aug.

Ap

31,9

35,5

39,4

32,0

27,4

- 4,6

Árja

-

-

1,2

5,3

5,5

+ 0,2

Frp

2,3

3,2

3,7

11,7

8,9

- 2,8

Høyre

2,5

1,3

2,7

4,0

4,7

+ 0.7

NSR

26,3

26,5

24,9

23,5

28,8

+ 5,3

SFF

5,0

4,4

-

-

1,0

+ 1,0

Sp

6,7

7,3

6,2

2,2

4,2

+ 2,0

SfP

3,9

3,9

4,8

1,0

2,8

+ 1,8

SBS

1,8

0,0

1,6

0,3

2,5

+ 2,3

SV

3,4

3,5

2,6

2,1

2,5

+ 0,4

FbL

1,8

2,3

0,5

0,0

0,9

+ 0,9

FsL

2,8

2,5

0,4

2,1

1,6

- 0,5

Andre

11,6

9,6

11,0

13,2

9,9

- 3,3

Forkortelser: Ap (Arbeiderpartiet), Frp (Fremskrittspartiet), NSR (Norske Samers Riksforbund, SFF (Samenes Folkeforbund), Sp (Senterpartiet), SfP (Samefolkets Parti), SBS (Samer Bosatt i Sør-Norge), SV (Sosialistisk Venstreparti), FbL (Fastboendes Liste) og FsL (Flyttsamelista).