Hopp til innhold

Jevnt løp mellom de to store

Norske Samers Riksforbund er igjen det største partiet på Sametinget. For første gang på fire år er NSR større enn Arbeiderpartiet.

Hadde ventet å være størst

Meningsmåling
Foto: Grafikk: NRK

Målingen som Opinion har utført for NRK Sámi Radio, viser at NSR har en oppslutning på 28,8 prosent.

Siden mai-målingen er dette en framgang på 5,3 prosentpoeng.

Ap har en oppslutning på 27,4 prosent, og det er en tilbakegang på 4,6 prosentpoeng.

Elleve dager før valget er NSR og Ap like store.

Frp tilbake

I mai fosset Fremskrittspartiet kraftig fram i forhold til tidligere målinger. I desember i 2008 hadde det 3,7 prosent. Partiet spratt opp til 11,7 prosent i mai i år. I den siste målingen går Frp tilbake med 2,8 prosentpoeng. Likevel er Frp det tredje største partiet.

LES OGSÅ: Tilbyr Frp-hjelp til same-Ap

LES OGSÅ: Takker nei til Frp-hjelp

Det nyestiftede partiet Árja, får omtrent samme oppslutning som i mai: 5,5 prosent.

LES OGSÅ: Debutant holder stand

For de øvrige partiene er det små endringer. I gruppen "Andre" er det partier og lister som stiller i en krets. Disse har en tilbakegang på 3,3 prosentpoeng.

Siste måling

Dette er den siste meningsmålingen før valget 14. september. Opionion utfører en valgdagsmåling for NRK Sámi Radio.

Aili Keskitalo og Egil Olli på plenumsmøte

Keskitalo og Olli på det siste plenumsmøtet i mai i år.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Også like før valget i 2005 utførte Opinion måling for NRK. For Ap viste målingen 31,5 prosent. Valgresultatet var nesten det samme: 31,9 prosent.

TILBAKEBLIKKET: Olli og Keskitalo om 2005-målingen

For NSR var samme måling svært oppløftende: 32.5 prosent. Valgresultatet ble imidlertid 6,2 prosentpoeng dårligere: 26,3 prosent.

I perioden 2005-2009 var det 43 representanter på Sametinget. Etter årets valg er det 39 representanter.

Beregningen Opinion har gjort, viser at NSR og Ap ville fått 15 mandater hver, Frp fire, Høyre to og andre lister 2.

Opinion viser til at beregningene for sametingsvalg er mer usikre enn tilsvarende beregninger for stortingsvalg. For det første er det vanskelig å gjennomføre meningsmålinger for såpass små grupper, spredt utover i landet. For det andre har det vært store variasjoner i listesituasjonen i de ulike kretsene.

Her er partibarometeret

I tabellen finner du samtlige målinger etter 2005-valget.

Opinion-måling

Parti

Valg05

Sept.06

Des.06

Mai09

Aug.09

Endring mai-aug.

Ap

31,9

35,5

39,4

32,0

27,4

- 4,6

Árja

-

-

1,2

5,3

5,5

+ 0,2

Frp

2,3

3,2

3,7

11,7

8,9

- 2,8

Høyre

2,5

1,3

2,7

4,0

4,7

+ 0.7

NSR

26,3

26,5

24,9

23,5

28,8

+ 5,3

SFF

5,0

4,4

-

-

1,0

+ 1,0

Sp

6,7

7,3

6,2

2,2

4,2

+ 2,0

SfP

3,9

3,9

4,8

1,0

2,8

+ 1,8

SBS

1,8

0,0

1,6

0,3

2,5

+ 2,3

SV

3,4

3,5

2,6

2,1

2,5

+ 0,4

FbL

1,8

2,3

0,5

0,0

0,9

+ 0,9

FsL

2,8

2,5

0,4

2,1

1,6

- 0,5

Andre

11,6

9,6

11,0

13,2

9,9

- 3,3

Ekspander/minimer faktaboks

Forkortelser: Ap (Arbeiderpartiet), Frp (Fremskrittspartiet), NSR (Norske Samers Riksforbund, SFF (Samenes Folkeforbund), Sp (Senterpartiet), SfP (Samefolkets Parti), SBS (Samer Bosatt i Sør-Norge), SV (Sosialistisk Venstreparti), FbL (Fastboendes Liste) og FsL (Flyttsamelista).

Korte nyheter

 • Mistillit til klinikksjefen

  Mandag kom Samisk legeforening med en ren mistillitserklæring mot klinikksjef Teigmo på grunn av flere forhold, og også det faktum at klinikken er underlagt Finnmarkssykehuset, skriver Ságat (betaling kreves).

  – I de fire årene som er gått siden dette skjedde har Samisk legeforenings bekymring for utviklingen av klinikken økt. Stillinger står ubesatt med 21,3 prosent av budsjetterte stillinger. Denne prosentandelen er dobbelt så stor sammenlignet med andre klinikker i Helse Nords nedslagsfelt.

  Det sier leder i Samisk legeforening, Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, til avisa.

  Et annet forhold legeforeningen er opptatt av er at svært mange fagfolk og medarbeidere har sluttet i løpet av denne fireårsperioden.

  Klinikksjef Amund Peder Teigmo er forelagt kritikken fra Samisk legeforening. Han peker kort på de nye stillingene som er opprettet. Ut over det henviser han til Finnmarkssykehusets kommunikasjonssjef, Eirik Palm.

  Jonill Margrethe Fjellheim Knapp
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ruvkeášši háddje gili

  Les på norsk:

  Raarvihkes, Trøndelágas doivot ollugat ahte ođđa ruvkefitnodat gádju gili. Dán jagi álggus ledje doppe 423 ássi, ja ruvke sáhttá buktit 20 jahkái čuođi, beannot čuođi bargosaji.

  Earát gis ballet váikkuhusain maid ruvkedoaibma sáhttá buktit.

  – Dát ášši lea dagahan ahte servodat lea háddjanan. Dát dilli čuohcá olbmuide ja sávan ahte oažžut vástádusa jođánit, dadjá sátnejođiheaddji Kennet Tømmermo Reitan.

  Ollugat vurdet vástádusa ja sávvet mearrádusa boahtit fargga. Muhto Gielda- ja guovlodepartemeanta lea geažuhan ahte ádjánit jahkebeale ja soitet maid mannat 18 mánuge.

  Sámedikki vuostecealkámuš

  Báikkálaččat leat politihkkárat dohkkehan ruvkedoaimma regulerenplána, muhto Sámediggi ja boazosámit leat vuosttaldan. Oaivvildit ahte ođđa ruvkedoaimma váikkuhusat eai leat doarvái bures čielggaduvvon.

  Danin sii leat ákkastallan ruvkeplánaid vuostá. Sámediggi oaivvilda ahte gielda galggašii háhkat eanet dieđuid áššis, ja ahte boazodoallu galggašii leat mielde nugo lágas čuožžu.

  – Mu mielas livččii galgan gielda bargat vuđoleappot ovdalgo regulerenplána ovddiduvvui. Danne lea buorre go Gielda- ja guovlodepartemeanta geavaha buori áiggi meannudit ášši, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma Norgga Sámiid Riikkasearvvis NRK:i.

  Eai soabadan

  Soabadeapmi Raavrhvijhke gieldda ja Sámedikki gaskka ii lihkostuvvan dán dálvvi. Trøndelágas stáhtadoaimmaheaddji Frank Jenssen hilggui Sámedikki vuostecealkámušaid.

  Danne lea Gielda- ja guovlodepartemeanta mii loahpalaččat mearrida áššis.

  Joma gruver
  Foto: Arne Hanssen
 • Stenger gruve grunnet sprengt kapasitet på Ofotbanen

  Gruveselskapet LKAB stenger ei gruve i Nord-Sverige på grunn av kapasitetsproblemer på Ofotbanen/Malmbanan.

  Det skriver nettstedet metalsupply.no.

  Totalt skal rundt 60 stillinger hos underentreprenørfirmaer forsvinne som følge av stansen.

  Det er gruven i Konsuln som stenges.

  – Selv om produktsjonen har vært lønnsom så har det vært med større kostnader enn i normal virksomhet. Å tvinges til stenge ned den lønnsomme gruvevirksomheten er bitter, sier områdesjef Magnus Backe ifølge metal-supply.se.

  Jernbanestrekningen mellom Kiruna og Narvik vært preget av togavsporinger og stengninger over lengre perioder sist vinter.

  LKAB Kiruna
  Foto: Fredric Alm / Fredric Alm / LKAB