Hopp til innhold

Jevnt løp mellom de to store

Norske Samers Riksforbund er igjen det største partiet på Sametinget. For første gang på fire år er NSR større enn Arbeiderpartiet.

Hadde ventet å være størst

Meningsmåling
Foto: Grafikk: NRK

Målingen som Opinion har utført for NRK Sámi Radio, viser at NSR har en oppslutning på 28,8 prosent.

Siden mai-målingen er dette en framgang på 5,3 prosentpoeng.

Ap har en oppslutning på 27,4 prosent, og det er en tilbakegang på 4,6 prosentpoeng.

Elleve dager før valget er NSR og Ap like store.

Frp tilbake

I mai fosset Fremskrittspartiet kraftig fram i forhold til tidligere målinger. I desember i 2008 hadde det 3,7 prosent. Partiet spratt opp til 11,7 prosent i mai i år. I den siste målingen går Frp tilbake med 2,8 prosentpoeng. Likevel er Frp det tredje største partiet.

LES OGSÅ: Tilbyr Frp-hjelp til same-Ap

LES OGSÅ: Takker nei til Frp-hjelp

Det nyestiftede partiet Árja, får omtrent samme oppslutning som i mai: 5,5 prosent.

LES OGSÅ: Debutant holder stand

For de øvrige partiene er det små endringer. I gruppen "Andre" er det partier og lister som stiller i en krets. Disse har en tilbakegang på 3,3 prosentpoeng.

Siste måling

Dette er den siste meningsmålingen før valget 14. september. Opionion utfører en valgdagsmåling for NRK Sámi Radio.

Aili Keskitalo og Egil Olli på plenumsmøte

Keskitalo og Olli på det siste plenumsmøtet i mai i år.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Også like før valget i 2005 utførte Opinion måling for NRK. For Ap viste målingen 31,5 prosent. Valgresultatet var nesten det samme: 31,9 prosent.

TILBAKEBLIKKET: Olli og Keskitalo om 2005-målingen

For NSR var samme måling svært oppløftende: 32.5 prosent. Valgresultatet ble imidlertid 6,2 prosentpoeng dårligere: 26,3 prosent.

I perioden 2005-2009 var det 43 representanter på Sametinget. Etter årets valg er det 39 representanter.

Beregningen Opinion har gjort, viser at NSR og Ap ville fått 15 mandater hver, Frp fire, Høyre to og andre lister 2.

Opinion viser til at beregningene for sametingsvalg er mer usikre enn tilsvarende beregninger for stortingsvalg. For det første er det vanskelig å gjennomføre meningsmålinger for såpass små grupper, spredt utover i landet. For det andre har det vært store variasjoner i listesituasjonen i de ulike kretsene.

Her er partibarometeret

I tabellen finner du samtlige målinger etter 2005-valget.

Opinion-måling

Parti

Valg05

Sept.06

Des.06

Mai09

Aug.09

Endring mai-aug.

Ap

31,9

35,5

39,4

32,0

27,4

- 4,6

Árja

-

-

1,2

5,3

5,5

+ 0,2

Frp

2,3

3,2

3,7

11,7

8,9

- 2,8

Høyre

2,5

1,3

2,7

4,0

4,7

+ 0.7

NSR

26,3

26,5

24,9

23,5

28,8

+ 5,3

SFF

5,0

4,4

-

-

1,0

+ 1,0

Sp

6,7

7,3

6,2

2,2

4,2

+ 2,0

SfP

3,9

3,9

4,8

1,0

2,8

+ 1,8

SBS

1,8

0,0

1,6

0,3

2,5

+ 2,3

SV

3,4

3,5

2,6

2,1

2,5

+ 0,4

FbL

1,8

2,3

0,5

0,0

0,9

+ 0,9

FsL

2,8

2,5

0,4

2,1

1,6

- 0,5

Andre

11,6

9,6

11,0

13,2

9,9

- 3,3

Ekspander/minimer faktaboks

Forkortelser: Ap (Arbeiderpartiet), Frp (Fremskrittspartiet), NSR (Norske Samers Riksforbund, SFF (Samenes Folkeforbund), Sp (Senterpartiet), SfP (Samefolkets Parti), SBS (Samer Bosatt i Sør-Norge), SV (Sosialistisk Venstreparti), FbL (Fastboendes Liste) og FsL (Flyttsamelista).

Korte nyheter

 • Har sendt stevning mot staten

  I midten av juni vedtok et flertall i Sametinget å gi sametingsrådet fullmakt til å gå til søksmål mot staten i saken om elektrifisering av Melkøya.

  Sametingsrådet vedtok kort tid senere å gå til sak mot staten.

  26. juni sendte Sametingets advokat, Elise Johansen i Wikborg Rein Advokatfirma AS, et søksmålsvarsel til staten, med krav om at staten selv trekker Melkøya-vedtaket, melder avisen Ságat.

  Advokaten ba de svare innen rimelig tid, og senest innen 14 dager.

  Energidepartementet svarte at de ikke fikk mulighet til å svare innen fristen på grunn av ferieavvikling, men at de «tar sikte på å inngi svar innen fredag 16. august».

  Til svar klargjør advokaten at svaret fra energidepartementet ikke har noen virkning, og at stevningen ble sendt til Oslo tingrett 10. juli.

  Melkøya
  Foto: Allan Klo / NRK
 • Biden vil ha ny debatt med Trump

  President Joe Biden sier han vil møte Donald Trump til ny debatt i september.

  Biden har fått massiv kritikk fra sine egne etter at han gjorde en elendig figur i debatten mot Trump i slutten av juni.

  Mange har sagt at den 81 år gamle presidenten er for gammel og bør trekke seg, men Biden nekter.

  Det var i et intervju med TV-kanalen NBC som ble sendt i natt at Biden sa at han var klar for en ny debatt til høsten.

 • Daelie jienebh maehtieh elbïjlem noerhtesne nuhtjedh

  75 prosenth jienebh spaajhtelaaderh Romsesne dan jaepien båateme. Daelie maahtah elbïjlem 212 ovmessie sijjine laadedh. Lea 121 jienebh goh snjaltjen dæjman.

  Finnmarksne laadesïjjieh 37 prosentine læssanamme, menh annje tjïelte mij vaenemes stasjovnh utnieh. Sisdajven tjïelte 1334 stasjovnh åtna.

  – Stoerre ulmie åtna. Almetjh mij elbïjle vuejieh Noerhte-Nöörjesne buerie nuepie åadtjoeh, juktie maehtieh elbïjle goh sïejhme bïjlem nuhtjedh, gaskesadtemeåejvie Elbïjleforenigsne, Unni Berge jeahta.

  Ladestasjon Sommarøy

  Stor økning av elbilladere i nord: – Kan bruke elbilen som en helt vanlig bil

  Ingen fylker har større økning av nye hurtigladestasjoner enn Troms.