Selvmordsraten på vei ned

Men Grønland har fortsatt en av de høyeste selvmordsratene i verden.

Ensomhet
Foto: Scanstockphoto

I løpet av de siste tiårene har Grønland hvert år måttet konstatere at omkring 50 personer har valgt at ta sitt eget liv.

– Men tallet er dog fallende, opplyser Julie Dorph Lyberth, som er konsulent i det grønlandske forebyggelsesrådet Paarisa.

Størst hyppighet blant yngre menn

Til nå i år har 16 mennesker begått selvmord på Grønland. I fjor var tallet på 35.

Statistikken viser at selvmordshyppigheten er størst blant yngre menn, som utgjør 60 prosent av de som tar sitt eget liv. Kvinner i samme aldersgruppe er også er blant de utsatte, melder Kalaallit Nunaata Radioa .

Politikerne på Grønland har siden 2004 avsatt penger til selvmordsforebyggelse.

Siden har Paarisa holdt foredrag om emnet over det meste av landet, og det neste skritt blir ifølge Julie Dorph Lyberth egne kurs i selvmordsforebyggelse.

Her vil man forsøke å få med nøkkelpersoner som lærere, sosialmedarbeidere, politifolk og prester og gi dem samtaleteknikker, som kan ruste dem til å samtale med depressive personer.

I går var det den såkalte "Verdensdagen for selvmordsforebyggelse". Dagen ble markert på initiativ av Den Internasjonale Sammenslutning for Selvmordsforebyggelse i samarbeid med Verdens helseorganisasjon, World Health Organisation (WHO).