Reindriftsutøver anmeldt av NOAH: – Trodde så vidt mine egne øyne

Johnny Mathis Sara er anmeldt for å pine et reinsdyr og ikke ta vare på det. – De sitter på kontoret og finner på ting, sier han.

Reinsdyr som har mistet pels etter påkjørsel

TJORET FAST: Etter at reinsdyret ble funnet, tok Johnny Mathis Sara med seg reinsdyret bort til hytta slik at han kunne holde øye på det for å se om reinen kom seg til hektene.

Foto: Johnny Mathis Sara / Privat

I slutten av april fikk Sara en telefon fra politiet.

Beskjeden var at han var anmeldt for å ha forlatt reinsdyret uten tilsyn i hjelpeløs tilstand og unnlat å hjelpe et skadet dyr.

Anmeldelsen kom etter at reindriftsutøveren i Troms hadde lagt ut flere bilder på sosiale medier av dyret. Han antar det var blitt påkjørt.

Reinen mistet deler av pelsen og hadde synlige kutt etter den antatte påkjørselen.

Reinsdyr med dypt kutt etter påkjørsel

SKADET: Slik så reinsdyret ut etter at reindriftsutøver Johnny Mathis Sara fant det i veikanten.

Foto: Johnny Mathis Sara / Privat

Etter at reinsdyret ble oppdaget, tok Sara reinen med seg til hytta for behandling. Her mener Sara at reinsdyret ble godt tatt vare på og han brukte tradisjonell pleie og stell av ytre sår med blant annet tjære for å feste fast ny pels.

Etter at bilde dukket opp i sosiale medier tikket anmeldelsen inn.

Troms politidistrikt kan ikke bekrefte anmeldelsen siden de ikke har funnet det i registeret tirsdag. Det betyr ikke at anmeldelsen ikke er levert, men på grunn av stor pågang er den ikke blitt registrert enda, opplyser politiet til NRK.

– Oppdagelsesrisikoen er ganske lav

– Det var veldig vondt å motta en slik anmeldelse. Jeg trodde så vidt mine egne øyne. Jeg føler jeg har tatt godt vare på reinen, sier Sara til NRK.

Portrett av Johnny Mathis Sara i kofte på vidda

REINDRIFTSUTØVER: Johnny Mathis Sara driver med reindrift på Rebbenesøy i Troms.

Foto: Privat

Han vurderte situasjonen dit hen at den ikke trengte videre oppfølgning hos veterinær.

Da han tjoret fast reinsdyret for videre tilsyn så han at reinen kom raskt til hektene.

Etter tre-fire uker ble den satt fri sammen med resten av reinflokken. Ifølge reineieren kunne simlen blitt sluppet løs etter noen dager, men fordi den var drektig fikk den ekstra oppfølging.

Nå har den også fått en liten reinkalv, noe som Sara mener viser at oppfølgningen har vært god nok.

Reinkalv sammen med simlen

NYFØDT: Det antatte påkjørte reinsdyret som ble behandlet hjemme hos Sara har nå født en svart reinkalv.

Foto: Johnny Mathis Sara / Privat

Ifølge Sara er det NOAH som har levert anmeldelsen til Troms politidistrikt. Dette kan ikke NOAH bekrefte overfor NRK. Det de derimot kan si er at de har mottatt et tips om mulig brudd i dyrevelferdsloven innenfor reindriften.

De har intern praksis som tilsier at de ikke identifiserer enkeltpersoner som er blitt anmeldt.

Til påstanden fra Sara om at NOAH sitter på kontoret og finner på ting, sier Martinsen.

– Det er fullstendig irrelevant for saken hvor våre ansatte er bosatt. Vi finner ikke på ting. Vi tar dokumenterte tips om mulig vanskjøtsel på alvor.

På generelt grunnlag sier de nå at det finnes en viss ukultur innenfor reindriften, hvor de mener dyrevelferdsloven blir brutt og terskelen for å tipse er høyere.

– Når det gjelder en del næringer, også reinnæringen, så vet vi at oppdagelsesrisikoen er ganske lav, sier Siri Martinsen som er pressekontakt i dyrevelferdsorganisasjonen.

Siri Martinsen, NOAH

FRYKTER UTVIKLING: – Husråd og ulike metoder kan fungere, men man skal være veldig forsiktig med en utvikling av lekpersoner som tror at de kan behandle korrekt i alle tilfeller. Veterinærer har en kunnskap av en grunn, sier Siri Martinsen (bildet) i NOAH.

Foto: Robert Hansen / NRK

Ville avlivet hvis reinen ble pint

De holder tipseren anonym. Vedkommende skal ha tipset organisasjonen om en hendelse. Hvorvidt dette gjaldt Sara kan de ikke bekrefte.

På generelt grunnlag sier også organisasjonen at det ikke er opp til legpersoner å utføre veterinærbehandling på dyr. De mener at personer burde være veldig varsom med å selvmedisinere dyr.

– Det er en grunn til at man har regler i dyrevelferdsloven som sier at syke og skadde dyr har rett til veterinærtilsyn, sier Martinsen i NOAH.

– Jeg ville aldri pine et reinsdyr. Vi jobber med de hver dag og det er vårt levebrød. Hvis reinsdyret åpenbart ville blitt pint og jeg ikke så noen mulighet for at den skulle bli frisk, ville jeg selvsagt avlivet det, svarer Sara.

Les også: Anmeldt reineier får veterinær-skryt

  • Se hvordan en reinkalv spretter opp rett etter fødselen (videoen har ingen sammenheng med saken):