Hopp til innhold

– Det er en massakre på fjellet nå, vi må skjerme barna for de verste synene

Beitekrisen i reindriften sør i Nordland er den verste på over 50 år. I tillegg er det så mye rovdyr på Helgeland at reineierne må skjerme barna sine for belastningen med å finne kadaverne. – Det er en massakre, sier Ragnhild Sparrok Larsen.

Rovdyr har forsynt seg i reinflokken til Ragnhild Sparrok Larsen

VERSTE PÅ 50 ÅR: Denne vinteren er spesiell på flere måter. Korona, ekstremt mye snø som gjør at reinen må fôres av eierne, og nå rovdyrsituasjonen. Her har jerv forsynt seg i reinflokkene i Byrkije reinbeitedistrikt. 

Foto: Ellen Sara Sparrok

Vårflytting og hundrevis av dyr som vandrer mot sommerbeite og kalving blir kalt vårens vakreste eventyr i fjellet.

– Det er den fineste tiden på året. Å se at reinkalvene fødes. Særlig for ungene våre, som er med oss ut på jobb hver dag, og ser til reinflokkene, forteller Ragnhild Sparrok Larsen fra Fiplingdal i Grane.

Sammen med Tor Enok Larsen og Aslak Anta Jåma er hun siidaandelsleder i Byrkije reinbeitedistrikt i Børgefjell – et av 12 reinbeitedistrikt i Nordland.

Men denne våren er alt annerledes.

Ragnhild Sparrok Larsen er glad for tilbudet som blir klart fra høsten av.

– Det er tøffe tak når du ser reinsimla springe rundt den døde kalven sin og forsøker vekke den, sier Ragnhild Sparrok Larsen.

Foto: Privat

I tillegg til koronasituasjonen, har tre ganger så mye snø som normalt, gjort at rein både i Nordland, Trøndelag, Troms og Finnmark ikke har hatt tilgang på nok mat.

Beitekrisen er den verste krisen i næringen på over 50 år og den vil vare helt fram til sommeren, ifølge Fylkesmannen i Nordland.

Nå har det imidlertid oppstått nok et problem for reineierne lengst sør i Nordland.

Skjermer barna

Rodyr forsyner seg av reinflokken til Ragnhild Sparrok Larsen

Denne reinkalven fikk ikke leve lenge før den ble offer for rovdyr.

Foto: Ellen Sara Sparrok

Rundt fôrplassen på fjellet har reineierne talt fem jerv. En bjørn har også dukket opp.

De forsyner seg at de nyfødte kalvene og jager rein opp på høyfjellet.

Grane kommune har søkt om fellingstillatelse både på jerv og bjørn. De har fått avslag på å felle bjørnen. Man venter fortsatt på svar fra direktoratet på søknaden om å felle jerv.

Sparrok Larsen forteller at de finner kadavre hver dag. Både kalver og voksne dyr.

Nå har de bestemt seg for å skjerme barna fra belastningen det er å se alle de døde dyrene.

– Det gjør vondt i sjelen når du ser reinsimla springe rundt den døde kalven sin og forsøker vekke den.

Det var da hun og mannen bestemte oss for at deres yngste datter skulle slippe og se alle kadavrene.

– Spesielt de små kalver som blir tatt, sier Ragnhild Sparrok Larsen.

Rovdyrtap i reinflokkene til Ragnhild Sparrok Larsen

Hver dag er nye rein blitt offer for rovdyr.

Foto: Ellen Sara Sparrok

– Vi opplever at det er en massakre på fjellet nå. Vi finner kadavre hver dag.

De mange rovdyrene jager reinflokkene fra lavlandet og opp på høyfjellet. Dermed får reineierne lengre veg å frakte fôret og vi jobber nå døgnet på tamp for å berge dyra, sier Sparrok Larsen.

Fylkesmannen: – Verste krisen på mer enn 50 år

Underdirektør Stein Tage Domaas hos Fylkesmannen i Nordland

Underdirektør Stein Tage Domaas hos Fylkesmannen i Nordland.

Foto: Tor A. Bordewich Didriksen

I reindriftsforvaltninga hos fylkesmannen er de klar over problemene, i den verste krisen for reindrifta på over 50 år, forteller underdirektør Stein Tage Domaas.

– Dette er den verste vinteren på minst 50 år. Vi ser i grunnen ikke enden på det før langt ut i juni. I volum er det selvsagt verst i Finnmark. Men sør i Nordland er det om mulig verre enn de fleste andre steder.

Seniorrådgiver Geir Heggmo i Statens naturoppsyn i Nordland bekrefter at rovdyrtapene i indre strøk av sørlige Nordland er betydelige denne våren.

– Vi har registrert en god del rovdyrskader i området. Det er spesielt jerv som forsyner seg, sier han til NRK.

En bransje i sterk vekst

Krisefôring av rein i i Byrkije reinbeitedistrikt i Børgefjell  – et av 12 reinbeitedistrikt i Nordland.

Beitekrisen skyldes mye snø og islagte beiter som gjør at reinen ikke får tilgang på tilstrekkelig mat gjennom naturlig beite. Her krisefôring av rein i Byrkije reinbeitedistrikt.

Foto: Ellen Sara Sparrok

Reinsdyrkjøttbransjen har hatt en positiv utvikling og i løpet av de seks siste årene har prisen til reinprodusenter økt med 35 prosent.

I fjor høst fikk Ragnhild Sparrok Larsen besøk av landbruksminister Olaug Bollestad som fikk følge reindriften i Børgefjell gjennom en dag.

Siden den gang har ministeren økt kriseberedskapsfondet med flere titalls millioner til krisefôring av rein i vinter.

Det har kommet godt med i reinbeitedistriktet i Børgefjell.

– Det har gått bra. Vi har fått ekstrabevilgninger fra staten og dyrene våre har fått nok mat. Vi har gjort en stor innsats og lagt ned mye jobb, og så kommer rovdyrene. Jeg er svært urolig for dyrene mine. Men jeg er også urolig for mannskapene som jobber døgnet rundt, sier hun.

Reindriftsutøvere i Byrkie reinbeitedistrikt kjører ut krisefôr til reinen i Børgefjell.

Reineiere i Byrkije reinbeitedistrikt kjører ut krisefôr til reinen i Børgefjell.

Foto: Ellen Sara Sparrok