Anklages for «fornorskning»

Bispedømmerådet starta et prosjekt for å samle inn gamle kvenske salmer. Nå foreslår bispekontorets administrasjon i Nord-Hålogaland at salmeheftet likevel ikke trykkes opp.