NRK Meny
Normal

Vil forplikte nyansatte til å lære seg samisk

Søkere til stilinger i Kautokeino må ha samiskkunnskaper eller være villige til å lære seg samisk, foreslår rådmannen.

Kent Valio

Rådmann Kent Valio vil forplikte kommuneansatte å lære seg samisk.

Foto: Roger Manndal / NRK

Kautokeino kommune har siden 1985 hatt fire forskjellige språkkompetansekrav, hvorav ett alltid skal velges, ved kunngjøring av stillinger.

Nå foreslår rådmann Kent Valio å tilføre ett femte alternativ, for å sikre at fremmedspråklige som velges til stillinger i kommunen, har en vilje til å lære seg samisk.

Vil forplikte nyansatte

Det femte språkkompetansekravet rådmannen foreslår er at søkeren må ha samiskkunnskaper som svarer til forventningene i stillingen eller er villig til å gjennomføre samiskopplæring etter ansettelse.

– Dette alternativet vil forplikte nyansatte til å ønske å lære seg samisk og delta i samiskkurs. Det vil også sikre at nyansatte har holdninger til samisk språk, som er forenlig med det å jobbe i Kautokeino kommune, skriver rådmannen i saksfremlegget for kommunestyret.

Hindre språk fra å bli et kjøkkenspråk

Videre skriver rådmannen at i en kommune der 95 prosent av befolkningen snakker samisk bedre enn norsk, tilbyr kommunen bedre tjenester til befolkningen om de ansatte kan samisk, enn om de ikke kan, forutsatt at de også har annen nødvendig kompetanse.

Det er ellers også slik at det samiske språkets status løftes om det kan brukes også i profesjonelle sammenhenger. Dette hindrer språk fra å bli et kjøkkenspråk, skrives det i saksfremlegget.

Kommunestyret skal behandle saken 10.mars.

Har allerede fire språkkompetansekrav

De fire språkkompetansekravene ved kunngjøringer av stillinger som tidligere er vedtatt av kommunestyret er:

1. Under ellers like vilkår eller noenlunde like vilkår, foretrekker søkere som behersker både samisk og norsk språk.

2. Kunnskaper i samisk språk anses som en vesentlig tilleggskvalifikasjon.

3. Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert.

4. Det forutsettes kunnskaper i samisk språk, med følgende krav til dokumentasjon av kunnskaper....