NRK Meny
Normal

Advokater mot reindriftsloven

Advokatforeningen mener at Stortinget kolliderer med folkeretten om de godkjenner forslaget til ny reindriftslov.

- Det innføres et nytt formynderskap med detaljstyring, dersom den nye loven godkjennes, det sier advokat Geir Haugen.

Han leder Advokatforeningens lovutvalg i reindriftssaker.

GULDAL: Stuorradiggi ii berre dohkkehit oðða boazodoallolága

Nedverdigende formynderskap

Haugen mener at forslaget til ny reindriftslov ikke tar høyde for at samene er et urfolk, og at reindrifta er beskyttet av ILO-konvensjonen.

- Man fratar jo reindriftsamene sin selvbestemmelsesrett og får et formynderskap fra Statens side som er nedverdigende for reindriftssamene, sier advokat, Geir Haugen.

Feil utgangspunkt

De som har laget lovforslaget har tatt feil utgangspunkt, mener Haugen:

- Man har gått inn for å få en lov som gir myndighetene anledning til å kontrollere og detaljregulere reindrifta , sier Haugen. - Den nye loven vil også svekke kommunikasjonen mellom reindrifta og myndighetene, mener Haugen.

Avviser kritikken

 Leder for Reindriftslovutvalget, som la grunnlaget for forslag til ny reindriftslov, Kirsti Strøm Bull, er forundret over kritikken fra Geir Haugen:

- Det er uttalelser her som jeg ikke kan se at det er dekning for, sier Strøm Bull.- I det hele tatt synes jeg at kritikken er oppsiktsvekkende og kan ikke ikke se at Advokatforeningens lovutvalg har dokumentert sine påstander om lovforslaget, sier hun.

Strøm Bull ledet Reindriftslovutvalget på 11 medlemmer. Utvalgets mandat var blant annet å se på reindriftsloven av 1978 og foreslå endringer i forhold til den.

Ikke detaljstyring av reindrifta

Strøm Bull er ikke enig med Haugen i at forslaget til ny reindriftslov vil føre til detaljstyring av reindrifta:

- Mitt inntrykk er den aller største kritikken fra Haugen går på det at man nå nærmest i detalj vil regulere siidaens daglive liv. - Slik ser ikke jeg det i det hele tatt, sier Strøm Bull.

Hun minner også om at reineiere faktisk utgjorde flertallet av Reindriftslovutvalgets medlemmer.

Forslag til ny reindriftslov er nå til behandling i Stortingets Næringskomitè. Komiteen vil ventelig avgi sin innstilling 15. mai.  

GULDAL: Strøm Bull ii mieðit kritihkkii