Hopp til innhold
Hålogaland lagmannsrett Saarivuoma-saken

Svenske samer krever landområde i Norge

Svensk sameby vil ha enerett til et område i Nord-Norge som de har brukt i flere hundre år. Men det går ikke staten med på.

Stig Rune Smuk

– Øremerking med chip er fremtiden

Reineier Stig Rune Smuk er imot regjerings forslag om å påtvinge næringen chipmerking, likevel vil han selv benytte seg av teknologien.

Portrettbilde av en mann ute i naturen med lasso

Reindriftsnæringen raser over regjeringens nye lovforslag

Stortinget vil at alle reinsdyr skal individmerkes i tillegg til det tradisjonelle øremerket. Det har skapt sterke reaksjoner.

Høyesterett

– Høyesterett kan endre reindrifta slik vi kjenner den i dag

Kan et reinbeitedistrikt bestemme hvordan hver enkelt reindriftsutøver skal redusere reinflokken – mot reineierens vilje? Nå skal dette avgjøres i Høyesterett.

Tor Mikkel Eira

Boazodoalli lágasta orohagainnis lágamannerievttis

Tor Mikkel Eira lágasta iežas orohagain Spiertagáisa 14 A, go oaivvilda boazologu unnideami čađahuvvon eahpevuoiggalaččat.

Ellinor Marita Jåma

Småskala reineiere kan slippe tvangsslakting

Norske Reindriftsamers Landsforbund går inn for omstridt forslag om at småskala reineiere skal slippe tvangsslakting.

Ellen Inga O. Hætta

- Merkedag for reindrifta

Den nye reindriftsloven trer i kraft fra i dag, 1. juli 2007.

- Jeg er ikke nikkedukke

- Jeg kan ikke svare for de andre, men selv har jeg ikke vært noen nikkedukke, sier medlem i reindriftslovutvalget, Betty Kappfjell.

Karen Marie Eira Buljo

- Send reindriftsloven tilbake til regjeringen

Hun var med på å lage forslag til reindriftslov. Nå samler hun underskrifter for å sende forslaget tilbake til regjeringen. - Samene har vært nikkedukker og latt seg diktere, mener Karen Marie Eira Buljo.