Šearus

Jietna lea šearus, mii mearkkaša ahte dat lea čielggas.

Mikrofontest - profilbilde
Foto: NRK

Jierbmi

Šearus-sátni ii gula dušše jitnii, omd. gal dien olbmos lea šearusis jietna, muhto maiddái jierbmái. Muhtumin sáhttá daddjot oalle vuoras olbmo birra, ahte sus lea jierbmi ain šearus, ii leat mealtigoahtánge.